สมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ หารืออนาคตความปลอดภัยทางอาหารไทย ก่อนเข้าอาเซียน

สมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ หารืออนาคตความปลอดภัยทางอาหารไทย ก่อนเข้าอาเซียน

สมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ หารืออนาคตความปลอดภัยทางอาหารไทย ก่อนเข้าอาเซียน

รูปข่าว : สมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ หารืออนาคตความปลอดภัยทางอาหารไทย ก่อนเข้าอาเซียน

สมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ หารืออนาคตความปลอดภัยทางอาหารไทย ก่อนเข้าอาเซียน คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติจัดการประชุมอนาคตความปลอดภัยทางอาหารของไทย ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเสนอภาครัฐ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการนำเข้าอาหาร ซึ่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสารเคมีอันตราย เเละส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติร่วมหารือกับภาคีเครือข่าย ถึงอนาคตความปลอดภัยทางอาหารของไทย ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558โดยที่ประชุมเห็นว่าการที่ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางการค้า เเต่ก็ยังมีความกังวลถึงความพร้อม ในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการนำเข้า โดยเฉพาะอาหารเเละสินค้าเกษต ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทยโดยตรง

จึงเสนอภาครัฐให้ความสำคัญกับมาตรฐานการนำเข้าอาหาร เเละสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร โดยให้ให้คณะกรรมการอาหารเเห่งชาติ เเละหน่วยงานที่กำกับดูเเล เพิ่มความเข้มเเข็งในการตรวจสอบ กำกับดูเเลสินค้าที่ผลิตเเละนำเข้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการเเละเครื่องมืออย่างเพียงพอ

นอกจากนี้่ยังมีการพิจารณาข้อเสนอให้ทบทวนการอนุญาต ให้มีการขึ้นทะเบียน เเละนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่เป็นอันตรายร้ายเเรง 4 ชนิด ได้เเก่ คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส เเละอีพีเอ็น ซึ่งมีการยืนยันจากทางการเเพทย์เเล้วว่า เป็นอันตรายร้ายเเรงต่อสุขภาพ

มติจากที่ประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ จะนำไปหารืออีกครั้ง ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2555 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี นำไปพิจารณาต่อไป


กลับขึ้นด้านบน