"ในหลวง" มีพระราชดำรัส "เมตตา-ปรารถนาดี" ของคนไทย จะทำให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงต่อไป

"ในหลวง" มีพระราชดำรัส "เมตตา-ปรารถนาดี" ของคนไทย จะทำให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงต่อไป

"ในหลวง" มีพระราชดำรัส "เมตตา-ปรารถนาดี" ของคนไทย จะทำให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงต่อไป

รูปข่าว : "ในหลวง" มีพระราชดำรัส "เมตตา-ปรารถนาดี" ของคนไทย จะทำให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงต่อไป

ในหลวงมีพระราชดำรัสขอบใจคำอวยพร ความเมตตา และปรารถนาดี ของคนไทยจะทำให้เกิดความพร้อมเพรียงในหมู่คณะและในชาติบ้านเมือง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และธำรงมั่นคงต่อไปได้


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสดังนี้

"คำอวยพรและคำปฏิญาณ สัญญาที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น เป็นที่ประทับใจมาก ขอขอบใจท่านทั้งหลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ความปรารถนาดีและความพร้อมเกรียงกันของทุกคน อย่างที่ได้เห็นในวันนี้ ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจ มีกำลังใจมากขึ้น มีความเชื่อเสมอว่าความเมตตา ปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้น มีขึ้น ทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมือง

และถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้อยู่ในจิตใจก็จะมีความหวังได้ว่า บ้านเมืองไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และธำรง มั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านและชาติไทยให้มีแต่ความผาสุข รุ่งเรือง ยั่งยืนไป"


กลับขึ้นด้านบน