เกษตรกรบุรีรัมย์ขึ้นเงินโครงการรับจำนำข้าวกว่า 700 ล้านบาท

เกษตรกรบุรีรัมย์ขึ้นเงินโครงการรับจำนำข้าวกว่า 700 ล้านบาท

เกษตรกรบุรีรัมย์ขึ้นเงินโครงการรับจำนำข้าวกว่า 700 ล้านบาท

รูปข่าว : เกษตรกรบุรีรัมย์ขึ้นเงินโครงการรับจำนำข้าวกว่า 700 ล้านบาท

เกษตรกรบุรีรัมย์ขึ้นเงินโครงการรับจำนำข้าวกว่า 700 ล้านบาท   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ คาดปีนี้ (55) จะจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวลดลงกว่า 1,000 ล้านบาท เพราะผลผลิตข้าวลดลงจากภาวะภัยแล้ง ตั้งแต่เปิดโครงการรับจำนำสามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้วกว่า 700 ล้านบาท

เกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ นำใบประทวนทำสัญญาเพื่อขอรับเงินจากโครงการรับจำนำข้าว ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย แต่ละวันมีผู้มาขึ้นเงินเฉลี่ยกว่า 900 คน ธนาคารจึงต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการป้องกันความล่าช้า

ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า ขณะนี้มีเกษตรกรทำสัญญาขอขึ้นเงินจากธนาคารทั้ง 18 สาขา แล้ว 7,811 คน เป็นเงินกว่า 705 ล้านบาท เกษตรกรที่มาขึ้นเงินจะต้องรอประมาณ 3 วันจึงจะโอนเงินเข้าบัญชี ในปีนี้ (55) คาดว่าธนาคารจะจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวลดลงจากปีที่แล้ว (56) กว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวลดลงกว่า 200,000 ตัน

ส่วนพานิชย์จังหวัดยโสธร ส่งเจ้าหน้าลงพื้นที่ตรวจจุดรับนำข้าวในอำเภอค้อวัง มหาชนะชัย และป่าติ้ว หลังได้รับร้องเรียนจากเกษตรกรว่ามีการกดราคารับซื้อข้าว และถูกเอาเปรียบจากโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ การตรวจสอบไม่พบการกดราคาตามที่ร้องเรียน เนื่องจากข้าวของเกษตรกรบางรายไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานจริง


กลับขึ้นด้านบน