สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณา 9 วาระ ร่วมแก้ปัญหาสุขภาพของ "ประชาชน"

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณา 9 วาระ ร่วมแก้ปัญหาสุขภาพของ "ประชาชน"

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณา 9 วาระ ร่วมแก้ปัญหาสุขภาพของ "ประชาชน"

รูปข่าว : สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณา 9 วาระ ร่วมแก้ปัญหาสุขภาพของ "ประชาชน"

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณา 9 วาระ ร่วมแก้ปัญหาสุขภาพของ ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 จะพิจารณาใน 9 วาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยมีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายประชาสังคมเข้าร่วมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งทางภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาสังคมจากทั่วประเทศ ได้ร่วมกันผลักดันนโยบายด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิด "ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ" โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกฯเป็นประธานเปิดงาน

นางสิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่าการจัดงาน 4 ครั้งที่ผ่านมามีมติจากสมัชชาร่วมกัน 40 เรื่อง ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยปรับปลี่ยนและแก้ปัญหาด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

โดยการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญในการพิจารณาจำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ การจัดระบบและโครงสร้างการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน การจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง กรณีเด็กกับไอที พระภิกษุสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นในบริบทสังคมไทย การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ อีไอเอ การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการพัฒนากลไกกระบวนการรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร

ในงานยังมีนิทรรศการจากหลายองค์กรชุมชนท้องถิ่นที่นำแนวทางจากสมัชชาสุขภาพไปปรับใช้รวมถึงคำแนะนำด้านสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมทั้งในวันนี้(18 ธ.ค.)ยังมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกให้กับชุมชนที่นำกระบวนการจากสมัชชาสุขภาพไปดำเนินการอย่างจริงจัง

สำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค.นี้ โดยจะพิจารณาทั้ง 9 วาระ ซึ่งในวันสุดท้ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะรับรองมติทั้ง 9 วาระ


กลับขึ้นด้านบน