"เออีโอซี"คาดปีหน้าสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ เสนอตั้งนิคมเกษตรรับมือ

"เออีโอซี"คาดปีหน้าสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ เสนอตั้งนิคมเกษตรรับมือ

"เออีโอซี"คาดปีหน้าสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ เสนอตั้งนิคมเกษตรรับมือ

รูปข่าว : "เออีโอซี"คาดปีหน้าสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ เสนอตั้งนิคมเกษตรรับมือ

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (AEOC) เสนอจัดตั้งนิคมเกษตรรับมือปัจจัยเสี่ยงสินค้าเกษตรในปีหน้า ที่อาจมีผลให้สินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำลง โดยเฉพาะน้ำมันปาล์มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรไทยในปีหน้า มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนจากประเทศสหรัฐฯและกลุ่มสหภาพยุโรป รวมถึงราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ปัจจัยภายในปัญหาสำคัญคือภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรโดยตรง

นายจารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า จากหลายปัจจัยเสี่ยงในปีหน้า ทำให้สินค้าเกษตรหลายชนิดมีแนวโน้มราคาตกต่ำลง โดยน้ำมันปาล์ม ได้รับผลกระทบมากที่สุด คาดว่าราคาจะลดลงร้อยละ 7.6, น้ำตาลลดลงร้อยละ 6.3 และข้าวลดลงร้อยละ 5.5 เนื่องจากการบริโภคในตลาดโลกชะลอตัวลง ซึ่งคาดว่าการส่งออกสินค้าเกษตรจะขยายตัวประมาณร้อยละ 5.35

ทั้งนี้รัฐบาลควรเตรียมรับมือความเสี่ยงต่างๆด้วยการกำหนดเขตเศรษฐกิจในสินค้าเกษตร เพื่อควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับการบริโภค รวมทั้งจัดตั้งนิคมการเกษตร ปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถแข่งขันได้


กลับขึ้นด้านบน