เสนอลดภาษีนำเข้า สร้างยุทธศาสตร์จักรยานเพื่อคนไทยปี '57

เสนอลดภาษีนำเข้า สร้างยุทธศาสตร์จักรยานเพื่อคนไทยปี '57

เสนอลดภาษีนำเข้า สร้างยุทธศาสตร์จักรยานเพื่อคนไทยปี '57

รูปข่าว : เสนอลดภาษีนำเข้า สร้างยุทธศาสตร์จักรยานเพื่อคนไทยปี '57

เสนอลดภาษีนำเข้า สร้างยุทธศาสตร์จักรยานเพื่อคนไทยปี '57 ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผลักดันยกร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้คนไทยใช้จักรยาน เสนอคลังลดภาษีเช่นเดียวกับนโยบายรถคันแรก พร้อมหนุนบริษัทเอกชนกระตุ้นพนักงานปั่นมาทำงาน

 เวทีประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2555 ได้มีการพิจารณาระเบียบวาระเรื่อง "การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน" โดยที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภายในปี 2557 เพื่อเสนอต่อภาครัฐ โดยให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นแกนหลักในการจัดทำ ร่วมกับภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ องค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อรัฐบาล

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ.ภูเก็ต เสนอให้กระทรวงการคลังใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ในรูปแบบคล้ายนโยบาย "รถคันแรก" เนื่องจากจักรยานบางประเภทมีราคาแพง โดยถือว่าการใช้จักรยานช่วยให้สุขภาพประชาชนดีขึ้น ประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขของภาครัฐ ที่ต้องนำไปใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยที่จะให้นำมาตรการภาษีทางด้านสุขภาพมาใช้

โดยเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ.อุบลราชธานี เสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมปรับปรุงมาตรฐานจักรยานให้มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ประชาชนสามารถหาซื้อได้ง่าย คุณภาพดีและไม่แพงจนเกินไป

ด้านเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ ขอให้กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่สนับสนุนการเดินเท้าและใช้จักรยานในเขตเมือง และอำเภอให้เป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ท้องถิ่นยังควรเข้ามา สนับสนุนความปลอดภัยในการใช้เส้นทางและป้ายบอกสัญลักษณ์ให้ชัดเจน

นายกวิน ชุติมา คณะทำงานวิชาการเรื่อง "การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน" กล่าวว่า ปัจจุบันภาครัฐเก็บภาษีนำเข้ารถจักรยานที่ใช้สำหรับสันทนาการ อัตรา 30% ขณะที่ภาษีนำเข้าจักรยานสำหรับแข่งอัตราเพียง 1% เท่านั้น จึงมองว่ารัฐบาลสามารถลดภาษีนำเข้าให้เหลือ 5-10% เพื่อทำให้ราคาถูกลงได้ แต่ขึ้นกับความเหมาะสมที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่จะไปยกร่าง ต้องหารือกับหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กระทรวงการคลัง ว่าจะดำเนินการได้หรือไม่

ขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยมีการนำเข้าจักรยานจำนวนมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากบางส่วนมีการนำเข้าในลักษณะของชิ้นส่วนและเศษเหล็กเป็นจำนวนมาก เพื่อนำมาประกอบใหม่ในประเทศ ขณะที่ผู้ผลิตภายใน 2-3 บริษัท มียอดการผลิต 200,000 คันต่อเดือน ส่วนหนึ่งถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

นายกวิน กล่าวว่า อาจมีการเสนอคณะรัฐมนตรีว่าถ้าบริษัทเอกชนรายใดที่สนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง ขี่จักรยานมาทำงานจะลดภาษีให้ เหมือนในต่างประเทศ ที่มีการใช้ภาษีในการส่งเสริมให้คนขี่จักรยาน เพราะอยู่บนพื้นฐานความคิดว่าการขี่จักรยานจะช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวได้


กลับขึ้นด้านบน