วิธีการเลือก "ส้ม" ที่ปลอดภัย ก่อนนำไปบริโภค

วิธีการเลือก "ส้ม" ที่ปลอดภัย ก่อนนำไปบริโภค

วิธีการเลือก "ส้ม" ที่ปลอดภัย ก่อนนำไปบริโภค

รูปข่าว : วิธีการเลือก "ส้ม" ที่ปลอดภัย ก่อนนำไปบริโภค

วิธีการเลือก ปัญหาการใช้สารเคมีอย่างแพร่หลายในสวนส้มเพื่อป้องกันแมลงและโรคพืช ยังไม่ได้รับการแก้ไขและส่งผลกระทบกับคนในชุมชนรอบพื้นที่สวนส้มทำให้ผู้บริโภคบางส่วนตระหนักและพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่นักวิชาการเสนอให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคส้มที่ผ่านการเคลือบผิวแล้ว เพราะชำระล้างสารเคมีออกได้ส่วนหนึ่ง

การเลือกส้มที่ออกตามฤดูกาลการผลิตเป็นหนึ่งวิธีการป้อนผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภครายนี้ นอกเหนือจากการล้างผลส้มก่อนที่จะรับประทาน เนื่องจากทราบว่า กระบวนการผลิตส้มมักมีการใช้สารเคมีหลายชนิดเพื่อป้องกันแมลง และ โรคพืช

แม้หน่วยงานด้านสุขภาพยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่า ผลผลิตส้มที่ปลูกในประเทศโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างหรือไม่แต่เพราะเป็นผลไม้ที่ต้องใช้สารเคมีมากประกอบกับผลการวิจัยของหลายองค์กรและคนงาน รวมถึง ชาวบ้านในชุมชนรอบสวนส้ม ระบุตรงกัน ถึงผลกระทบด้านสุขภาพ ผู้บริโภคจึงต้องตระหนักในการบริโภค

ขณะที่นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคส้มที่ผ่านการแว็กซ์แล้วเพราะจะสามารถชำระล้างสารเคมีออกได้ส่วนหนึ่งแต่ก่อนรับประทานควรล้างด้วยผงฟู ซึ่งจะสามารถล้างสารเคมีตกค้างได้กว่าร้อยละ90 แม้ว่าจะสามารถสั่งยกเลิกการนำเข้าผลไม้ของบริษัทผู้นำเข้าที่พบสารเคมีตกค้างในสินค้า 3 ครั้ง แต่ผู้นำเข้ารายนั้นยังสามารถนำเข้าผลไม้ชนิดอื่นๆ ได้ต่อไป


กลับขึ้นด้านบน