ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินรัฐมนตรี พบ "พงศ์เทพ" อันดับ 1 ทรัพย์สินมากสุด

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินรัฐมนตรี พบ "พงศ์เทพ" อันดับ 1 ทรัพย์สินมากสุด

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินรัฐมนตรี พบ "พงศ์เทพ" อันดับ 1 ทรัพย์สินมากสุด

รูปข่าว : ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินรัฐมนตรี พบ "พงศ์เทพ" อันดับ 1 ทรัพย์สินมากสุด

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินรัฐมนตรี พบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 3 ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง 23 คน 24 ตำแหน่ง

รัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินมากที่สุด ได้แก่ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีทรัพย์สินกว่า 331,000,000 บาท ภรรยามีกว่า 2,590,000,000 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,427 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินทั้งสิ้น

รองลงมาคือ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมมหาดไทย มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินจำนวน 1,140,464,623 บาท และ นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 963,772,183 บาท

ขณะที่รัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดนั้น คือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 3,409,618 บาท รองลงมาคือ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 5,192,684 บาท ไม่มีหนี้สิน


กลับขึ้นด้านบน