วงเสวนาประเมิน 1 ปี กสทช. ล้มเหลว-เสี่ยงถูกฟ้องร้องในปีหน้า

วงเสวนาประเมิน 1 ปี กสทช. ล้มเหลว-เสี่ยงถูกฟ้องร้องในปีหน้า

วงเสวนาประเมิน 1 ปี กสทช. ล้มเหลว-เสี่ยงถูกฟ้องร้องในปีหน้า

รูปข่าว : วงเสวนาประเมิน 1 ปี กสทช. ล้มเหลว-เสี่ยงถูกฟ้องร้องในปีหน้า

วงเสวนาประเมิน 1 ปี กสทช. ล้มเหลว-เสี่ยงถูกฟ้องร้องในปีหน้า ตลอด 1 ปี ที่มีองค์กรอิสระ อย่าง กสทช. หลายฝ่ายเห็นว่า ในปีหน้า(2555) กสทช.ยังต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงในการฟ้องร้องงานด้านโทรคมนาคมและด้านกระจายเสียงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการทำให้กระบวนการต่างๆ เกิดความชัดเจน

"เวทีเสวนาสาธารณะ 1 ปี กสทช. ความสมหวัง หรือ ไม่สมหวังของสังคมไทย" ได้แลกเปลี่ยนความเห็นภารกิจงานของ กสทช. จากผู้ที่อยู่ในแวดวงกิจการโทรคมนาคม และ
กิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

โดยภาพรวมเห็นว่า ที่ผ่านมา แม้ กสทช. ออกมาตรการออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ค่าปรับเอกชน ที่ห้ามกำหนดวันหมดอายุในบัตรเติมเงิน แต่ กสทช. ก็ไม่ดำเนินการใดๆ
การปกป้องประโยชน์สาธารณะ/การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน และ ราคาค่าบริการ 3จี ที่ยังไม่กำหนดให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนการประมูล

การไม่สั่งปรับทางปกครองกับค่ายมือถือ ที่กำหนดวันหมดอายุในบัตรเติมเงิน ซึ่ง กสทช. ออกประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี(2555) การแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทรู ที่สัญญาจะหมด
สัมปทานเดือนกันยายน 2556 หรือ กระบวนการจัดประมูลใบอนุญาต 4 จี

นอกจากนี้ สิ่งที่ กสทช. จะต้องเผชิญ คือ ปัญหาการเรียกคืนคลื่นความถี่ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่มีผู้ครอบครองคลื่นความถี่ การจัดสรรใบอนุญาต และการ
ประมูลทีวีดิจิตอล สิ่งสำคัญ คือ กระบวนการที่ทำให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ

โดยเห็นว่าที่ผ่านมา การบังคับใช้กฎหมายของ กสทช.อย่างไม่จริงจัง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.และเสี่ยงก่อให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องในปีหน้า(2556)


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน