"เฉลิม" เตรียมคอนเฟอเรนซ์ตำรวจ-ผู้ว่าฯ บูรณาการแก้ปัญหาใต้

"เฉลิม" เตรียมคอนเฟอเรนซ์ตำรวจ-ผู้ว่าฯ บูรณาการแก้ปัญหาใต้

"เฉลิม" เตรียมคอนเฟอเรนซ์ตำรวจ-ผู้ว่าฯ บูรณาการแก้ปัญหาใต้

รูปข่าว : "เฉลิม" เตรียมคอนเฟอเรนซ์ตำรวจ-ผู้ว่าฯ บูรณาการแก้ปัญหาใต้

 "เฉลิม อยู่บำรุง" รองนายกฯ และผอ.ศปก.กปต.เตรียมประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ตำรวจทั่วประเทศ แก้ไขปัญหาภาคใต้แบบบูรณาการ

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการการดูแลความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ฝ่ายยุทธการเป็นหน้าที่ของทหาร ตำรวจ และตนเองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศปก.กปต. จะเป็นผู้บูรณการการทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ ในวันที่ 27 ธันวาคม เวลา 16.00 น. จะมีการประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ตำรวจทั่วประเทศ โดยเน้นพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมรับฟัง ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องจัดการดูแลพื้นที่ตัวตนเอง โดยมอบอำนาจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นผู้กำหนด หากพื้นที่ใดเข้มแข็งก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังทหาร อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายจะต้องรับฟังกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเอง ต้องรับฟังทหารด้วย

สำหรับช่วงกลางเดือนมกราคม ร.ต.อ.เฉลิม จะเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานกับแหล่งข่าว ในส่วนของตนเองได้แบ่งการแก้ไขปัญหาเป็น 3 ด้าน คือ ฝ่ายปกครองจะต้องเข้าไปดูแลในพื้นที่มากขึ้น และประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมถึงในโลกมุสลิม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น


กลับขึ้นด้านบน