ประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์ทีวีดิจิตอลเสร็จสิ้น คาดประกาศราชกิจจานุเบกษาใน 1 เดือน

ประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์ทีวีดิจิตอลเสร็จสิ้น คาดประกาศราชกิจจานุเบกษาใน 1 เดือน

ประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์ทีวีดิจิตอลเสร็จสิ้น คาดประกาศราชกิจจานุเบกษาใน 1 เดือน

รูปข่าว : ประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์ทีวีดิจิตอลเสร็จสิ้น คาดประกาศราชกิจจานุเบกษาใน 1 เดือน

ประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์ทีวีดิจิตอลเสร็จสิ้น คาดประกาศราชกิจจานุเบกษาใน 1 เดือน ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีนี้(2556) สำหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์ นั่นคือการประมูลคลื่นความถี่แพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยการดำเนินการประมูลจะมีขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ และวันนี้(8 ม.ค.)มีการทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเป็นครั้งสุดท้าย เพราะไม่มีการเสนอข้อคิดเห็นให้แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม

เวทีรับฟังความคิดเห็น หรือ ประชาพิจารณ์ ของกสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่แพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในครั้งที่ 2 นี้ผู้เข้าร่วมไม่ได้แสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร ทำให้ต้องยุติการประชาพิจารณ์ หลังผ่านพ้นไปแค่ 1 ชั่วโมง

นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการ กสทช. ระบุว่าเวทีประชาพิจารณ์จบเร็ว อาจเพราะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคนิค ต่างจากการประชาพิจารณ์ครั้งแรก ที่เกี่ยวข้องเนื้อหารายการ

พร้อมคาดว่าหากไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม จะนำข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และคาดว่าจะประกาศราชกิจจานุเบกษาภายใน 1 เดือนนี้

เนื้อหาประชาพิจารณ์ครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ


กลับขึ้นด้านบน