ธุรกิจโรงแรมในกระบี่ปรับลดสวัสดิการ หลังขึ้นค่าแรง 300 บาท

ธุรกิจโรงแรมในกระบี่ปรับลดสวัสดิการ หลังขึ้นค่าแรง 300 บาท

ธุรกิจโรงแรมในกระบี่ปรับลดสวัสดิการ หลังขึ้นค่าแรง 300 บาท

รูปข่าว : ธุรกิจโรงแรมในกระบี่ปรับลดสวัสดิการ หลังขึ้นค่าแรง 300 บาท

ธุรกิจโรงแรมในกระบี่ปรับลดสวัสดิการ หลังขึ้นค่าแรง 300 บาท การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นวันละ 300 บาท เริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่พัก และรีสอร์ทขนาดเล็ก ในบางจังหวัด อย่างที่จังหวัดกระบี่ ผู้ประกอบการหลายราย ยังประวิงเวลาปรับขึ้นค่าแรง โดยให้เหตุผลว่า หากต้องเพิ่มค่าแรง ก็อาจต้องลดสวัสดิการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพนักงานมากกว่า

อาภาวรรณ เทพลักษณ์ พนักงานแผนกแม่บ้าน โรงแรมปริ้นวิวล์ รีสอร์ท ในตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เริ่มกังวล เมื่อผู้บริหารโรงแรม แจ้งว่า อาจจำเป็นต้องปรับลดพนักงาน หรือ ลดสวัสดิการที่เคยได้รับ โดยเฉพาะที่พักอาศัย และอาหารกลางวัน เพื่อลดค่าใช้จ่าย หลังต้องปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นวันละ 300 บาท


 

อาภาวรรณ บอกว่า ต้องการสวัสดิการ มากกว่า เนื่องจากพนักงานโรงแรม มีสวัสดิการที่ดีกว่าลูกจ้างประเภทอื่น และยังได้รับค่าบริการ จากนักท่องเที่ยว

พนักงานแม่บ้านโรงแรม พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนสวน เป็นกลุ่มลูกจ้าง ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีรายได้ไม่ถึงวันละ 300 บาท โดยรายได้ขั้นต่ำเฉลี่ยจังหวัดกระบี่ อยู่ที่ 257 บาท

ผู้ประกอบการ ที่ยังไม่ปรับค่าแรง อ้างเหตุผลต้นทุนประกอบการสูง เพราะมีรายได้ เฉพาะช่วงไฮซีซั่น เป็นเวลา 6 เดือน ส่วนช่วงโลว์ซีซั่น บางแห่งประกันเงินเดือนให้พนักงาน เดือนละ 8,000-10,000 บาท และต้องการให้ภาครัฐ ช่วยเหลือด้านภาษี


 

โชคชัย ศรีทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุว่า สถานประกอบการ ที่ไม่ปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เข้าข่ายผิดกฏหมาย เพราะค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เป็นนโยบายที่บังคับใช้ทั่วประเทศ จะหักลบไปรวมกับสวัสดิการอื่นๆไม่ได้

สำหรับจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน มีโรงแรมและรีสอร์ท ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ทั้งหมดกว่า 2,000 แห่ง สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดว่า จะได้รับผลกระทบอย่างน้อย ร้อยละ 80 และขณะนี้กำลังรอความชัดเจนแนวทางการช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับพนักงานระดับล่าง ที่มีอยู่ไม่ต่ำ กว่า 80,000 คน

 


กลับขึ้นด้านบน