ชลประทานพิษณุโลก วางมาตรการจัดสรรน้ำในเขื่อนแควน้อย หลังชาวนาประสบภัยแล้ง

ชลประทานพิษณุโลก วางมาตรการจัดสรรน้ำในเขื่อนแควน้อย หลังชาวนาประสบภัยแล้ง

ชลประทานพิษณุโลก วางมาตรการจัดสรรน้ำในเขื่อนแควน้อย หลังชาวนาประสบภัยแล้ง

รูปข่าว : ชลประทานพิษณุโลก วางมาตรการจัดสรรน้ำในเขื่อนแควน้อย หลังชาวนาประสบภัยแล้ง

ชลประทานพิษณุโลก วางมาตรการจัดสรรน้ำในเขื่อนแควน้อย หลังชาวนาประสบภัยแล้ง สภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งหนาวเย็นและภัยแล้ง ส่งผลกระทบกับหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภัยแล้งที่ขยายวงกว้าง ทำให้ชลประทานจ.พิษณุโลก ต้องวางมาตรการจัดสรรน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ป้องกันปัญหาการแย่งน้ำ ขณะที่ชาวนาหลายแห่งต้องอาศัยน้ำใต้ดิน สำหรับทำนา

ชาวนาในอ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ขุดร่องน้ำรอบที่นาของตนเอง สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง ขณะที่บางคนต้องสูบน้ำบาดาลเข้านา เพื่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังขาดน้ำ หลังคลองส่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดเกือบหมด เช่นเดียวกับตำบลเนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ชาวบ้านได้สูบน้ำใต้ดินลึกกว่า 30 เมตร กักเก็บไว้ในบ่อดิน สำหรับทำนา หลังแม่น้ำยมลดระดับลงต่อเนื่อง

ขณะที่กลุ่มเกษตรกรจ.พิษณุโลก ร่วมวางแผนจัดสรรน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ร่วมกับชลประทานจังหวัด เพื่อลดปัญหาการแย่งน้ำ โดยเกษตรกรบางส่วนเห็นด้วยกับการจัดรูปที่ดินใหม่ เพื่อให้สามารถทำนาได้ตลอดปี

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะเทือกเขาภูพาน จ.กาฬสินธุ์ อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดประกาศเตือน ระวังโรคไหม้ผิวหนังจากการผิงไฟ โดยเฉพาะเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ไม่ควรผิงไฟเป็นเวลานาน

เช่นเดียวกับที่จ.นครราชสีมามีผู้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดบวม เข้ารับการรักษามากขึ้นจากปกติ ร้อยละ 10 พร้อมเตือนประชาชนที่มีความเชื่อว่า การดื่มสุราจะทำให้อุบอุ่นนั้น อาจทำให้เกิดอาการช็อคเสียชีวิตได้


กลับขึ้นด้านบน