กลุ่มธรรมยาตรา เสนอยกเลิกสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส อ้างเป็นเหตุข้อพิพาทไทย-กัมพูชา

กลุ่มธรรมยาตรา เสนอยกเลิกสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส อ้างเป็นเหตุข้อพิพาทไทย-กัมพูชา

กลุ่มธรรมยาตรา เสนอยกเลิกสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส อ้างเป็นเหตุข้อพิพาทไทย-กัมพูชา

รูปข่าว : กลุ่มธรรมยาตรา เสนอยกเลิกสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส อ้างเป็นเหตุข้อพิพาทไทย-กัมพูชา

กลุ่มธรรมยาตรา เสนอยกเลิกสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส อ้างเป็นเหตุข้อพิพาทไทย-กัมพูชา กลุ่มธรรมยาตรากอบกู้รักษาผืนแผ่นดินไทย เข้ายื่นหนังสือต่อผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 23 จังหวัดศรีสะเกษ เรียกร้องให้กองทัพไทยยกเลิกยึดถือสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส ในกรณีเขาพระวิหารและมนฑลบูรพา โดยอ้างว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดข้อพิพาทตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

นายสมาน ศรีงาม ประธานกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ธรรมยาตรากอบกู้รักษาผืนแผ่นดินไทย กรณีเขาพระวิหารและมนฑลบูรพา เข้ายื่นเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และข้อเรียกร้องให้กองทัพไทย ยกเลิกยึดถือสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี 1904 และ 1907 ต่อ พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 23 ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเรียกร้องให้กองทัพไทย ยกเลิกยึดถือสนธิสัญญาดังกล่าว โดยอ้างว่า เป็นอนุสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และยังขัดต่อสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส เมื่อปี 1904 จนก่อให้เกิดปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา จนถึงปัจจุบัน

ภายหลังรับหนังสือแล้ว ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 23 จะนำหนังสือส่งต่อไปยังผู้บังคับบัญชา พร้อมเรียกร้องให้ทางกลุ่มชุมนุมอย่างสันติ และกำชับไม่ให้เคลื่อนไหวเข้าไปในเขตทหาร ซึ่งอยู่ติดกับแนวชายแดนไทยกัมพูชา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อ่อนไหวของทั้งสองประเทศ


กลับขึ้นด้านบน