จ.อุตรดิตถ์เตรียมเสนอของบฯทำแผนป้องกันน้ำท่วม

จ.อุตรดิตถ์เตรียมเสนอของบฯทำแผนป้องกันน้ำท่วม

จ.อุตรดิตถ์เตรียมเสนอของบฯทำแผนป้องกันน้ำท่วม

รูปข่าว : จ.อุตรดิตถ์เตรียมเสนอของบฯทำแผนป้องกันน้ำท่วม

จ.อุตรดิตถ์เตรียมเสนอของบฯทำแผนป้องกันน้ำท่วม วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งทางจังหวัดเตรียมเสนอให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและแหล่งน้ำ 7 โครงการ คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท เพราะจะช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นซ้ำซากในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะยาวได้

แม้ว่าในขณะนี้จะมีการเร่งดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ประตูระบายน้ำหลายแห่ง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซาก และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านในหลายพื้นที่ของจ.อุตรดิตถ์ แต่ชาวอุตรดิตถ์บางส่วนก็ยังคาดหวังให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่าง ยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและแหล่งน้ำของจ.อุตรดิตถ์ ประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง ในพื้นที่ต้นน้ำสำคัญ ในอ.บ้านโคก, อ.น้ำปาด, อ.ฟากท่า และอ.ทองแสนขัน รวมทั้งการทำแก้มลิง การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคเกษตร รวม 85 แห่ง จะช่วยลดปัญหาอุทกภัย รวมถึงภัยแล้งของจ.อุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียงได้ในระยะยาว

นอกจากนั้น จ.อุตรดิตถ์ยังเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณายกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่ อ.บ้านโคก ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนกับประเทศลาว ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน