ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาฯ เสนอแก้กม. พนันให้ทันสมัย

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาฯ เสนอแก้กม. พนันให้ทันสมัย

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาฯ เสนอแก้กม. พนันให้ทันสมัย

รูปข่าว : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาฯ เสนอแก้กม. พนันให้ทันสมัย

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาฯ เสนอแก้กม. พนันให้ทันสมัย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยสถานการ์การพนันในไทย พบอีก 5 ปีข้างหน้า ภูมิภาคเอเชีย ธุรกิจการพนันจะเติบโตแบบก้าวกระโดด เสนอให้มีการแก้กฏหมายการพนันให้ทันสมัย หลังจากประกาศใช้มาเป็นเวลานาน

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เปิดเวทีอภิปรายหัวข้อ " การพนันรอบบ้าน- ล้อมเมือง กับการจัดระเบียบการพนันในสังคมไทย" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวบรวมข้อมูลนำไปสู่การหาแนวทางการแก้ปัญหาการพนัน

ด้าน รศ.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน เปิดเผยผลการวิจัยปัญหาการพนันในประเทศไทย พบว่า ปัญหาการพนันทวีความรุนแรงมากขึ้น จากปัจจัยทั้งสภาวะการณ์ในต่างประเทศ และภายในประเทศ โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจการพนันในเอเชีย เติบโตอย่างก้าวกระโดด และจะแซงหน้าภูมิภาคอื่นๆ ของโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยจะเห็นได้ว่า ประเทศเพื่อนบ้าน มีการสร้างคาสิโนและกลายเป็นธุรกิจที่ไร้พรมแดน ขณะที่การพนันออนไลน์ เป็นตัวดึงให้การพนันเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจากการรวบรวมตัวเลขของศูนย์ พบมีหลายแสนคน ส่วนปัจจัยภายใน คือ การพนันพื้นบ้านที่ปัจจุบันแพร่กระจายในชุมชน และเปิดเล่นทุกวัน เช่น ไก่ชน วัวชน บั้งไฟพญานาค พร้อมระบุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรมีบทบาทเข้ามาจัดการปัญหาพนันอย่างเป็นระบบ เพราะการพนันไม่ได้มีมิติแค่การปราบปรามเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวพันกับปัญหาทางสังคม รวมทั้ง ควรปรับปรุงกฏหมายการพนัน ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2478 โดยต้องนำกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เข้ามาบังคับใช้ด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน