กระทรวงการคลังส่งเงินประมูล 3 จี คืน กสทช.

กระทรวงการคลังส่งเงินประมูล 3 จี คืน กสทช.

กระทรวงการคลังส่งเงินประมูล 3 จี คืน กสทช.

รูปข่าว : กระทรวงการคลังส่งเงินประมูล 3 จี คืน กสทช.

กระทรวงการคลังส่งเงินประมูล 3 จี คืน กสทช. กระทรวงการคลัง ทำหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. ขอให้ถอนเงินที่เป็นรายได้จากการประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี กว่า 20,800 ล้าบาท ออกจากบัญชีของกระทรวงการคลัง หลังคดีการฟ้องร้องยังไม่สิ้นสุด

น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิ้น ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง ลงนามหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. ขอให้ถอนเงินที่เป็นรายได้จากการประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี กว่า 20,800 ล้าบาท ออกจากบัญชีของกระทรวงการคลัง หลังคดีการฟ้องร้องยังไม่สิ้นสุด เมื่อวันที่ 8 ก.พ. โดยเงินรายได้จากการประมูล 3 จี สำนักงานกสทช.ได้ส่งให้กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วัน 13 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นรายได้แผ่นดินจากการจัดประมูล 3 จี โดยกระทรวงการคลัง ให้เหตุผลว่า คดียังอยู่ระหว่างการฟ้องรอ้ง ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง ต่อศาลปกครองสูงสุด ทำให้กระทรวงการคลังอาจต้องคืนเงินจำนวนนี้ ส่งคืน กสทช.

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.ระบุว่า จะส่งหนังสือแจ้งกลับไปที่ปลัดกระทรวงการคลัง ว่า จะไม่ถอนเงินจำนวนดังกล่าวออกมา เนื่องจากเห็นว่า กสทช. นำส่งเงินถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายแล้ว แม้การยื่นอุทธรณ์ของผู้ตรวจการแผ่นดินจะอยู่ในกระบวนการ


กลับขึ้นด้านบน