ภัยแล้งกระทบชาวประมงหลายจังหวัดทางภาคอีสาน

ภัยแล้งกระทบชาวประมงหลายจังหวัดทางภาคอีสาน

ภัยแล้งกระทบชาวประมงหลายจังหวัดทางภาคอีสาน

รูปข่าว : ภัยแล้งกระทบชาวประมงหลายจังหวัดทางภาคอีสาน

ภัยแล้งกระทบชาวประมงหลายจังหวัดทางภาคอีสาน รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้ครบ 7,000 บ่อ ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มส่งผลกระทบต่อกลุ่มประมงพื้นบ้าน

ระดับน้ำแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ลดลงอย่างรวดเร็ว บางจุดตื้นและแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อกลุ่มประมงพื้นบ้านที่จับสัตว์น้ำได้น้อยลง บางคนหาปลาได้ไม่ถึงวันละ 1 กิโลกรัม จากปกติที่หาได้วันละ 10 กิโลกรัม ทำให้กลุ่มประมงพื้นบ้านบางส่วนไปประกอบอาชีพอื่นแทน

ส่วนที่จังหวัดหนองบัวลำภู ภัยแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ปลูกข้าวนาปรัง หลังพบว่า มีหนูหริ่งจำนวนมากกัดกินต้นข้าวเพราะขาดแคลนแหล่งอาหาร ทำให้ข้าวนาปรังใน 7 ตำบลของอำเภอโนนสัง เสียหายกว่า 3,000 ไร่ เบื้องต้น สำนักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนสารเคมีเพื่อกำจัด

ด้านนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปีนี้กระทรวงมีแผนที่จะขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้ครบ 7,000 บ่อ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน