ปัจจัยผลักดันเด็กเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง

ปัจจัยผลักดันเด็กเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง

ปัจจัยผลักดันเด็กเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง

รูปข่าว : ปัจจัยผลักดันเด็กเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง

ปัจจัยผลักดันเด็กเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง คณิตศาสตร์ เป็น "ยาขม" สำหรับคนไทยส่วนใหญ่และเด็กไทยเองส่วนใหญ่ก็ไม่เลือกที่อยากจะเรียนมากนัก นั่นก็เพราะจำนวนตัวเลขที่มากและเข้าใจได้ยาก วิธีที่จะทำให้เด็กไทยเปลี่ยนความคิดกับการเรียนคณิตศาสตร์ ที่มีหลายวิธีจากตัวแทนเด็กไทยที่จะไปร่วมแข่งโอลิมปิก 2015 เพื่อเป็นเทคนิคในการเรียนคณิตศาสตร์

ผลสำรวจจากกระทรวงศึกษาธิการพบว่า เด็กไทยไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาตร์ที่สุด รองลงมาเป็น อังกฤษและไทย พร้อมกันนี้ส่วนใหญ่เห็นว่าเด็กต้องเรียนพิเศษ เพราะครูในโรงเรียนอาจสอนได้ไม่เต็มที่และตัวเด็กเองที่ไม่มีความอดทนมากพอในการตั้งใจเรียนและด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่นการรู้สึกท้อ ความกลัว และไม่มีชอบเรียนวิชาเหล่านี้ ประกอบกับการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ทำให้เด็กนักเรียน รู้สึกว่าได้รับความรู้ไม่เต็มที่ จนต้องเลือกที่จะไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งนี้เป็นปัญหาสำคัญที่ครูและโรงเรียนต้องมองกลับมาให้ความสำคัญ

ขณะที่สสวท. พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมทุกด้านในการส่งเสริมการศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบจุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียนไทยและพัฒนาเพื่อให้เด็กไทยมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยและทุกภาคส่วนตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในวิชาเหล่านี้ ว่าสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นได้

ตัวแทนเด็กไทยเพื่อแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์ 2015 กล่าวว่า การเรียนคณิตศาสตร์สามารถเรียนได้โดยเข้าใจง่าย แค่เราเปลี่ยนความคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกที่เราต้องแก้โจทย์

ทั้งนี้ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมระหว่างประเทศ IMO 2015 ระหว่างวันที่ 4-16 ก.ค. 2558 นี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60พรรษา


กลับขึ้นด้านบน