"เฉลิม" ตั้งกลุ่มวาดะห์ นั่งที่ปรึกษาแก้ปัญหาใต้

"เฉลิม" ตั้งกลุ่มวาดะห์ นั่งที่ปรึกษาแก้ปัญหาใต้

"เฉลิม" ตั้งกลุ่มวาดะห์ นั่งที่ปรึกษาแก้ปัญหาใต้

รูปข่าว : "เฉลิม" ตั้งกลุ่มวาดะห์ นั่งที่ปรึกษาแก้ปัญหาใต้

"เฉลิม" ตั้งกลุ่ม "วาดะห์" เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ระบุ เข้าใจพื้นที่-มุสลิมค่อนข้างดี เล็งหารือนัดแรกสัปดาห์หน้า

วันนี้ (19 ก.พ.)  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีการแต่งตั้งนักการเมืองกลุ่มวาดะห์เป็นทึ่ปรึกษาส่วนตัวในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า การแต่งตั้งนักการเมืองกลุ่มวาดะห์ทั้ง 9 คนนั้น เนื่องจากมีความเข้าใจในพื้นที่ และเป็นผู้ที่เข้าใจมุสลิมค่อนข้างดี และส่วนตัวมีความรู้จักกัน

สำหรับกรณีที่สำนักปกป้องศริสตศาสนาออกมาคัดค้านในการเชิญเป็นที่ปรึกษา เนื่องจากเห็นว่า ที่ผ่านมาไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือให้สถานการณ์มันดีขึ้น รองนายกฯกล่าวว่า ควรที่จะมองในมุมมองกว้าง ไม่ควรคับแคบ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับฟังความคิดเห็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งหากได้มีการประชุมกัน และได้รับฟังความเห็นเชื่อว่า ทั้ง 9 ท่านจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ร.ต.อ.เฉลิมยังกล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีการเรียกประชุมกลุ่มวาดะห์ซึ่งเป็นการประชุมวงเล็ก ซึ่งการเสนอให้กลุม่วาดะห์เข้ามาเป็นที่ปรึกษานี้ได้พูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกแล้วซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร

ร.ต.อ.เฉลิมยังเผยว่าในวันนี้ (19ก.พ.56) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการพูดคุยกับแกนนำ 25 คน ซึ่งคาดว่า จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้และเชื่อมั่นว่าแนวทางการพูดคุยและไม่ ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหานั้นเดินทางถูกทางแล้ว

ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534. ซึ่งมีดังนี้  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายเด่น โต๊ะมีนา นายอารีเพ็ญ อุตรสินธ์ นายซูการ์โน มะทา นายนัจมุดดีน อูมา น.ส.เพชรดาว. โต๊ะมีนา  นายอับดุลเร๊าะห์มาน  อับดุลสมัด นายสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์ และนายสุดิน ภูยุทธานนท์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการข่าวและงานด้านการขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์บทบาท และภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะก่อให้เกิดผลดีกับทางราชการและให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเสนอความคิดเห็น วิเคราะห์เสนอเนะงานด้านต่างๆ ตามที่รองนายกมอบหมาย


กลับขึ้นด้านบน