"ไทย"ซ้อมแผนรับมือ "ภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน"

"ไทย"ซ้อมแผนรับมือ "ภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน"

"ไทย"ซ้อมแผนรับมือ "ภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน"

รูปข่าว : "ไทย"ซ้อมแผนรับมือ "ภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน"

การซักซ้อมแผนรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ถูกสมมติจากเหตุการณ์ว่า หากเกิดท่อก๊าซรั่วในพม่า ทำให้โรงไฟฟ้าด้านตะวันตกขาดก๊าซธรรมชาติ มาตรการเฉพาะหน้า คือ เตรียมน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลสำรองไว้เพื่อผลิตไฟฟ้าแทนก๊าซ แต่หากเหตุการณ์เลวร้ายมากขึ้น จนทำให้ก๊าซในอ่าวไทย ป้อนสู่ระบบไม่ได้ กระทรวงพลังงาน ก็มีแผนจะตั้งวอร์รูม ทุกภูมิภาคร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หากผลกระทบรุนแรงจนไฟฟ้าดับ การไฟฟ้ามีแผนจะสลับหยุดจ่ายไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ไฟฟ้าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งดับเป็นเวลานาน

การซักซ้อมแบบนี้เป็นเพียงมาตรการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อกระตุ้นหน่วยงานด้านพลังงานให้มีแผนรับมือ แต่ในสถานการณ์ขาดก๊าซจากพม่า วันที่ 5 เมษายน กระทรวงพลังงาน บอกว่า ได้เตรียมไฟฟ้าสำรอง ไว้มากกว่า 1,700 เมกะวัตต์ และจะไม่มีไฟฟ้าตกหรือ ดับ จึงไม่จำเป็นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน

 
ก่อนหน้านี้นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อ้างถึงภาวะที่อาจจะเกิดวิฤตเพราะ แหล่งก๊าซในพม่าปิดซ่อมบำรุง และถูก ภาคประชาสังคมตั้งข้อสังเกต ถึงการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง
 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน