ค้นหา "ครัทธา-ความเชื่อ" ในนิทรรศการ "Holy-Production: ชอบ/เงิน/สด"

ค้นหา "ครัทธา-ความเชื่อ" ในนิทรรศการ "Holy-Production: ชอบ/เงิน/สด"

ค้นหา "ครัทธา-ความเชื่อ" ในนิทรรศการ "Holy-Production: ชอบ/เงิน/สด"

รูปข่าว : ค้นหา "ครัทธา-ความเชื่อ" ในนิทรรศการ "Holy-Production: ชอบ/เงิน/สด"

ค้นหา นำความเชื่อและศรัทธาของผู้คนในสังคมมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ ตั้งคำถามถึงความหมายของคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับ “นิทรรศการชอบ/เงิน/สด” รวบรวมพระเครื่องเสริมสิริมงคลหลากหลายรุ่นทั้งเก่าและใหม่กว่า 1,000 ภาพ จากโลกออนไลน์ มาทำซ้ำและจัดเรียงซ้อนกันบนภาพขนาดใหญ่ สะท้อนความเชื่อ และศรัทธาต่อวัตถุมงคล ของคนไทยที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

จากเครื่องเตือนสติ ที่มีคุณค่าทางจิตใจ กลับกลายเป็นวัตถุที่ถูกนำมาผลิตซ้ำเป็นจำนวนมาก และมีมูลค่าทางการตลาด กว่า 2 ปีที่สนใจในแวดวงพระเครื่อง  ทำให้ “ประทีป สุธาทองไทย” เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ทางสังคมนี้อย่างใกล้ชิด และนำมาเสียดสีผ่านงานศิลปะร่วมสมัยใน “นิทรรศการ Holy-Production: ชอบ/เงิน/สด” ซึ่งประทีป สุธาทองไทย ศิลปิน บอกว่า การทำซ้ำในสังคมไทยสามารถทำให้ของศักดิ์สิทธิ์ได้ผ่านพิธีกรรม ต่างจากตะวันตกที่การทำซ้ำถือเป็นการลดทอนคุณค่าศิลปะ

 
การทำซ้ำของธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านพิธีกรรม รวมถึงวิธีการตลาดของผู้ผลิต ที่เพิ่มความขลังให้สินค้า จนทำให้เกิดความต้องการนำไปกราบไหว้บูชา แสดงถึงเส้นแบ่งอันพร่าเลือนระหว่างความศักดิ์สิทธิ์และระบบทุนนิยม หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในงาน เพื่อทำความเข้าใจกับความหมายของศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยปัจจุบัน
 
ด้านชาตรี ประกิตนนทการ อาจารย์ภาคศิลปสถาปัตยกรรม ม. ศิลปากร เล่าวว่า พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความหมายซ้อนกัน 3 อย่างคือ 1. เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ 2. เป็นศิลปะที่แสดงความเป็นไทย 3. สินค้า ในโลกสมัยใหม่ ขณะเดียวกัน อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ผู้เข้าร่วมงาน บอกว่า เมื่อเข้าร่วมงานแล้วได้ความรู้ว่าจริงๆ แล้วสังคมไทยมีความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไง เราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ หรือมัน popular กันแน่
 
ภาพศิลปินระดับโลก “วินเซนต์ แวน โก๊ะ” บนเหรียญที่ผลิตแจกจ่ายผู้ร่วมงาน เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของศิลปิน ที่ต้องการสะท้อนการทำให้คนและสิ่งของธรรมดากลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมตั้งคำถามกับผู้ชมว่าเห็นเหรียญนี้เป็นวัตถุมงคลหรืองานศิลปะ ร่วมสำรวจศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยในยุคปัจจุบัน ใน “Holy-Production: ชอบ/เงิน/สด” นิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งที่ 4 ของ “ประทีป สุธาทองไทย” จัดแสดงถึง 7 เมษายน ที่ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ เพลินจิต
 


กลับขึ้นด้านบน