ส.อ.ท. เชื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. เชื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. เชื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมเศรษฐกิจ

รูปข่าว : ส.อ.ท. เชื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. เชื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับฟังแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ภายใต้พระราชบัญญัติเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท โดยสภาอุตสาหกรรมฯ เห็นว่าจะแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำเสนอรายละเอียดแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะใช้เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ผ่านพระราชบัญญัติเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ต่อสภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย ก่อนที่ในวันที่ 19 มี.ค. จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งแนบท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมีเอกสารแผนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงภูมิภาค และการปรับปรุงระบบขนส่ง นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมชมนิทรรศการแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเห็นว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะขยายโอกาสของไทยในภูมิภาค โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งที่ผ่านประเทศไทยขาดช่วงในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมานาน

ด้านพรรคฝ่ายค้าน แม้จะเห็นว่าการลงทุนโครงสร้างจะมีประโยชน์กับประเทศในระยะยาว แต่การที่รัฐบาลจะออกเป็นพระราชบัญญัติ เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะเลี่ยงการตรวจสอบการกู้เงินจำนวนมหาศาล และสุ่มเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภายหลังคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ พรรคฝ่ายค้านอาจเคลื่อนไหว ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท อาจจะขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
 


กลับขึ้นด้านบน