ก.เกษตรฯ เร่งผู้ว่าฯทั่วประเทศส่งข้อมูลโซนนิ่งพื้นที่เกษตร

ก.เกษตรฯ เร่งผู้ว่าฯทั่วประเทศส่งข้อมูลโซนนิ่งพื้นที่เกษตร

ก.เกษตรฯ เร่งผู้ว่าฯทั่วประเทศส่งข้อมูลโซนนิ่งพื้นที่เกษตร

รูปข่าว : ก.เกษตรฯ เร่งผู้ว่าฯทั่วประเทศส่งข้อมูลโซนนิ่งพื้นที่เกษตร

ก.เกษตรฯ เร่งผู้ว่าฯทั่วประเทศส่งข้อมูลโซนนิ่งพื้นที่เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดผู้ว่าราชการจังหวัดส่งข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อจัดระบบการเพาะปลูกใหม่ทั้งประเทศ

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้เร่งรัดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจสอบข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ทั้งปริมาณผลผลิต และความเหมาะสมของพื้นที่ว่าเหมาะแก่การเกษตรชนิดใด และต้องการความช่วยเหลือใดบ้าง ซึ่งให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กระทรวงเกษตรฯในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เพื่อดำเนินจัดระบบการจัดพื้นที่เพาะปลูก หรือ โซนนิ่งให้เกิดขึ้นให้

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้ออกประกาศกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการผลิตแล้ว 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 5 ชนิดได้แก่ โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ และจะประกาศเพิ่มเติม 7 ชนิดพืช ภายใน 2 เดือนนี้


กลับขึ้นด้านบน