ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์มัลดีฟส์ ดูงานไทยพีบีเอส

ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์มัลดีฟส์ ดูงานไทยพีบีเอส

ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์มัลดีฟส์ ดูงานไทยพีบีเอส

รูปข่าว : ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์มัลดีฟส์ ดูงานไทยพีบีเอส

ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์มัลดีฟส์ ดูงานไทยพีบีเอส ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ประเทศมัลดีฟส์เดินทางมาศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อนำไปปรับใช้กับสถานีโทรทัศน์ของมัลดีฟส์ ที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสื่อสาธารณะ

รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ ประธานกรรมการนโยบาย, ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ และ รศ.ปราณี ทินกร กรรมการนโยบาย พร้อมด้วยนายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท.กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ประเทศมัลดีฟส์ หรือ Maldives Broadcasting Corporation ที่มาศึกษาดูงานถึงความเป็นมา โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ นโยบาย กฎหมายและพระราชบัญญัติ งบประมาณดำเนินงาน รวมถึงองค์ความรู้ในการผลิตรายการและข่าว

นายโมฮาเหม็ด ชาฟีก มาห์มูด ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ประเทศมัลดีฟส์ กล่าวว่า ต้องการเรียนรู้โครงสร้างงบประมาณ การได้มาของงบประมาณ การผลิตสื่อที่มีอิสระและเสรีภาพ การจัดการอุปกรณ์ในด้านวิศวกรรม และการเปลี่ยนผ่านจากสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์สู่สื่อสาธารณะ

สถานีโทรทัศน์ประเทศมัลดีฟส์เพิ่งปรับเปลี่ยนเป็นสื่อสาธารณะ ซึ่งยังคงมีปัญหาเรื่องงบประมาณ เพราะได้รับงบประมาณจากการอนุมัติของรัฐสภา ทำให้ไม่เพียงพอต่อการผลิตสื่อ โดยมาดูงานไทยพีบีเอสระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม


กลับขึ้นด้านบน