"กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย"ชุมนุมร้องรัฐฯ ช่วยเหลือเงินทุนสร้างอาชีพให้ผู้ที่มีรายชื่อตกหล่น

"กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย"ชุมนุมร้องรัฐฯ ช่วยเหลือเงินทุนสร้างอาชีพให้ผู้ที่มีรายชื่อตกหล่น

"กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย"ชุมนุมร้องรัฐฯ ช่วยเหลือเงินทุนสร้างอาชีพให้ผู้ที่มีรายชื่อตกหล่น

รูปข่าว : "กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย"ชุมนุมร้องรัฐฯ ช่วยเหลือเงินทุนสร้างอาชีพให้ผู้ที่มีรายชื่อตกหล่น

กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย รวมตัวเรียกร้อง ขอความช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพตามพันธสัญญา 66/2523 ให้กับผู้ที่มีรายชื่อตกหล่น และสิทธิที่ควรได้รับในบัญชี 3 หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณา

กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชุมนุมเรียกเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นบัญชีรายชื่อขอความช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพตามพันธสัญญา 66/2523  ให้กับผู้ที่มีรายชื่อตกหล่น รายละ 225,000 บาท และสิทธิที่ควรได้รับในบัญชี 3 หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณา พร้อมร้องขอให้มีการแก้ไขคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเดิม ให้กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้เข้าไปเป็นกรรมการร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

 
โดยนายอนุรักษ์ แสนเวียน หรือสหายน่าน กล่าวว่า เบื้องต้นได้เรียกร้องไปยัง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ไปแล้วแต่ไม่มีการตอบรับ จึงได้รวมตัวกันในวันนี้ (19 มี.ค.) โดยขอให้เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าว จาก ร.ต.อ.เฉลิม เป็นนายสุพร อัตถาวงษ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  ซึ่งทราบและเข้าใจปัญหาชาวภาคอีสานได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลถอนตัวไม่เข้าฟังคำสั่งศาลโลกกรณีปราสาทเขาพระวิหารด้วย เบื้องต้นนายอนุรักษ์ ยืนยันว่า จะปักหลักชุมนุมอย่างน้อย 3 วัน จนกว่าจะได้รับความชัดเจน ที่ไม่ใช่แค่การรับปาก พร้อมระบุจะมีผู้ชุมนุมมาสมทบเพิ่มเติมอีก 
 
ทั้งนี้ พันธสัญญา 66/2523 เกิดขึ้นในสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่นายกรัฐมนตรี ให้กลุ่มกองทัพปลดแอกประเทศไทย ได้ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธในเขตป่าเขา จึงเข้ารายงานตัวต่อทางราชการ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2523 โดยมีพันธสัญญาว่า รัฐบาลจะช่วยเหลือแก้ไขความทุกข์ยากเดือดร้อน และดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
 


กลับขึ้นด้านบน