ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ร้องรัฐขยายเวลาแทรกแซงราคาอีก 2 เดือน

ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ร้องรัฐขยายเวลาแทรกแซงราคาอีก 2 เดือน

ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ร้องรัฐขยายเวลาแทรกแซงราคาอีก 2 เดือน

รูปข่าว : ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ร้องรัฐขยายเวลาแทรกแซงราคาอีก 2 เดือน

ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ร้องรัฐขยายเวลาแทรกแซงราคาอีก 2 เดือน ผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดบุรีรัมย์ และนครราชสีมา เรียกร้องให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการแทรกแซงราคา ออกไปอีก 2 เดือน

แกนนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายสมาชิกชาวไร่มันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมตัวที่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลขยายระยะเวลารับจำนำมันสำปะหลัง ปี 2555/ 2556 ออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมกำหนดสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 เดือนนี้ พร้อมให้รัฐบาลคืนโควต้าการรับจำนำมันสำปะหลังที่กำหนดไว้ในปีนี้ (56)จำนวน 15 ล้านตัน

นายเจษฏา ตะกุดเพชร ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า เกษตรกรหลายพื้นที่เข้าร่วมโครงการได้เพียงร้อยละ 47 ซึ่งเหลือเพียง 1 สัปดาห์ก็จะสิ้นสุดโครงการ

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก รัฐบาลเปิดโครงการรับจำนำล่าช้ากว่า 2 เดือน ซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรได้รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพานิชย์แต่ยังไม่มีความคืบหน้า


กลับขึ้นด้านบน