กระทรวงยุติธรรมจัด"โครงการคืนคนดีสู่สังคม" สร้างงานให้ผู้พ้นโทษ

กระทรวงยุติธรรมจัด"โครงการคืนคนดีสู่สังคม" สร้างงานให้ผู้พ้นโทษ

กระทรวงยุติธรรมจัด"โครงการคืนคนดีสู่สังคม" สร้างงานให้ผู้พ้นโทษ

รูปข่าว : กระทรวงยุติธรรมจัด"โครงการคืนคนดีสู่สังคม" สร้างงานให้ผู้พ้นโทษ

กระทรวงยุติธรรมจัด สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ คืนคนดีสู่สังคม "รัฐเอกชนเกื้อหนุนสร้างทุนสู่สังคม" ซึ่งเป็นการขยายโอกาสการจ้างงานของผู้ประกอบการไปสู่ผู้พ้นโทษ ที่จะทำให้ผู้พ้นโทษมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยลดโอกาสในการกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกได้ถึงร้อยละ 80

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมโครงการคืนคนดีสู่สังคม "รัฐเอกชนเกื้อหนุนสร้างทุนสู่สังคม"  เพื่อให้ผู้ที่เคยกระทำความผิดที่พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคม โดยมีงานทำ, มีรายได้, สามารถเลี้ยงดูตัวเอง และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้พ้นโทษ ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ เพื่อการพิจารณาสู่การจ้างงาน

ผู้พ้นโทษที่เข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่ง เปิดเผยว่าช่วงเวลาที่รับโทษ พวกเขาได้เรียนหนังสือ และพัฒนาทักษะฝีมือวิชาชีพต่างๆ จนเชี่ยวชาญ จึงดีใจที่สังคมเปิดใจรับ และให้โอกาส ทำให้พวกเขามีงานทำ และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ภายหลังพ้นโทษ

ขณะที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ระบุว่าต้องการช่วยเหลือบุคคลเให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ ซึ่งศักยภาพและความตั้งใจจริงของผู้ที่เคยกระทำผิดและพ้นโทษ

โครงการคืนคนดีสู่สังคมในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ โดยสามารถจัดหางานให้กับผู้พ้นโทษในโครงการได้ ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เป็นงานด้านการรักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน ซึ่งสามารถลดการหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำได้ร้อยละ 80

การให้โอกาสผู้ซึ่งเคยกระทำผิดของกระทรวงยุติธรรมผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้พ้นโทษได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งส่งผลต่อความสงบสุขและความปลอดภัย และัลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้

 


กลับขึ้นด้านบน