สปสช. จ่อชง ครม. เพิ่มเงินเดือน-ค่าแรง 3.2 หมื่นล้านบาท

สปสช. จ่อชง ครม. เพิ่มเงินเดือน-ค่าแรง 3.2 หมื่นล้านบาท

สปสช. จ่อชง ครม. เพิ่มเงินเดือน-ค่าแรง 3.2 หมื่นล้านบาท

รูปข่าว : สปสช. จ่อชง ครม. เพิ่มเงินเดือน-ค่าแรง 3.2 หมื่นล้านบาท

สปสช. จ่อชง ครม. เพิ่มเงินเดือน-ค่าแรง 3.2 หมื่นล้านบาท คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมด้านค่าแรงของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในงบฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2557 รวมกว่า 32,000 ล้านบาท เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 26 มี.ค.

นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ระบุว่า รายการที่เพิ่ม 3 รายการการประกอบด้วย เงินเดือนนอกระบบหลักประกันสุขภาพกว่า 29,000 ล้านบาท เงินเดือนในระบบหลักประกันสุขภาพของหน่วยบริการสังกัด กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค 765 ล้านบาท รวมถึงค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P อีก 3,000 ล้านบาท 

ทำให้งบฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่จะเสนอให้ ครม.พิจารณาในวันพรุ่งนี้ 26 มี.ค. รวมทั้งสิ้นกว่า 189,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินเดือนกว่า 64,000 ล้านบาท และเป็นงบฯ ที่ส่งให้ สปสช. กว่า 125,000 ล้านบาท

ทั้งนี้การคำนวณเงินเดือน และค่าแรงบุคลากรทางการแพทย์ รวมไว้กับงบฯ สปสช. จะช่วยให้หน่วยบริการสาธารณสุขรับรู้ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะมีความมั่นคงในระบบจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายแบบเดิม เป็นจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน ค่าตอบแทนยังคงอยู่ในพื้นที่จำเป็น เช่น พื้นที่กันดาร ส่วนพื้นที่เขตเมือง จะปรับลดลง แต่จะได้รับจากเงินตามภาระงาน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน