เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขเรียกร้องบรรจุข้าราชการ สธ.

เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขเรียกร้องบรรจุข้าราชการ สธ.

เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขเรียกร้องบรรจุข้าราชการ สธ.

รูปข่าว : เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขเรียกร้องบรรจุข้าราชการ สธ.

เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขเรียกร้องบรรจุข้าราชการ สธ. เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องการบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการของนักวิชาการสาธารณสุข(สถาบันนอกสมทบ)กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการปรับอัตราเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทตามนโยบายรัฐบาล

เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขทั่วประเทศ นัดชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาในการบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการของนักวิชาการสาธารณสุข(สถาบันนอกสมทบ)กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 มีนโยบายจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบรรจุข้ารการให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว 21 สายงาน แต่มีการยกเว้นการพิจารณาบรรจุข้าราชการในสายงานนักวิชาการสาธารณสุขสถาบันนอกสมทบ

ทั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ร้องขอความเป็นธรรมในการพิจารณาการบรรจุข้าราชการสาธารณสุขในสายงานนักวิชาการสาธารณสุขสถาบันนอกสมทบด้วย โดยไม่แบ่งแยก รวมถึงการปรับเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี 15,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการปรับเงินเดือนตามนโยบายดังกล่าว

นายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะห์ แกนนำเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขทั่วประเทศ เผยหลังนายสุพร อัตถาวงษ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของนักวิชาการสาธารณสุข(นอกสถาบันสมทบ)กระทรวงสาธารณสุข เบื้องต้นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับข้อเรียกร้องและจะแก้ปัญหาให้ โดยวันที่ 22 เมษายนนี้ จะนัดให้แกนนำผู้ชุมนุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ คณะบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกปัญหาดังกล่าว


กลับขึ้นด้านบน