ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกต พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านเสี่่ยงขัดรัฐธรรมนูญ-รัฐยันไม่มีเนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกต พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านเสี่่ยงขัดรัฐธรรมนูญ-รัฐยันไม่มีเนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกต พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านเสี่่ยงขัดรัฐธรรมนูญ-รัฐยันไม่มีเนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกต พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านเสี่่ยงขัดรัฐธรรมนูญ-รัฐยันไม่มีเนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกต พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านเสี่่ยงขัดรัฐธรรมนูญ-รัฐยันไม่มีเนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญ ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาจสุ่มเสี่ยงขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ขณะที่รัฐบาลชี้แจงว่า กระบวนการร่างกฎหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบ และไม่มีเนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงการอภิปรายของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่เห็นด้วยกับการตราพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากสามารถใช้งบประมาณประจำปีในการดำเนินโครงการ

โดยย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องตราพระราชบัญญัติ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถใช้งบประมาณประจำปีตามข้อเสนอของผู้นำฝ่ายค้านได้ ซึ่งหากฝ่ายค้านติดใจในเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายสามารถเสนอปรับเปลี่ยนในชั้นกรรมาธิการได้

ก่อนหน้านี้นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วยกับการตรากฎหมาย โดยเฉพาะการดำเนินโครงการด้วยการกู้เงินนอกระบบ ทั้งที่สามารถกู้ในระบบงบประมาณได้ พร้อมระบุถึงร่างกฎหมายที่สุ่มเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุให้โครงการต้องสะดุด และอาจกระทบต่อสถานะของรัฐบาล

ขณะที่ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงการตรากฎหมายที่เป็นไปด้วยความรอบคอบ ผ่านการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ โดยไม่มีหลักการ หรือเนื้อหาใดขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และย้ำในความจำเป็นที่ต้องก่อหนี้ก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ

 
กรอบการอภิปรายตามมติของวิปฝ่ายค้าน และวิปรัฐบาล กำหนดให้ฝ่ายค้านใช้เวลาอภิปราย 16 ชั่วโมง และจัดสรรเวลาให้รัฐบาลใช้เวลาในการชี้แจงข้อซักถาม รวม 14 ชั่วโมง

โดยประธานวิปรัฐบาลระบุว่า การอภิปรายวันนี้จะพักลงในเวลา 2.30น. ก่อนเริ่มการอภิปรายต่อในวันพรุ่งนี้( 29 มี.ค.2556 เวลา 9.30 น.

 


กลับขึ้นด้านบน