จีนทุ่มงบฯตั้งศูนย์ภัยพิบัติในไทย

จีนทุ่มงบฯตั้งศูนย์ภัยพิบัติในไทย

จีนทุ่มงบฯตั้งศูนย์ภัยพิบัติในไทย

รูปข่าว : จีนทุ่มงบฯตั้งศูนย์ภัยพิบัติในไทย

จีนทุ่มงบฯตั้งศูนย์ภัยพิบัติในไทย สถาบันด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทย และ จีน ร่วมลงนามตั้งศูนย์ภัยพิบัติในไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม พยากรณ์ และ เฝ้าระวังภัยพิบัติ โดยจีนใช้งบประมาณจัดตั้งประมาณ 1,500 ล้านบาท

พิธีลงนามความตกลงด้านเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับทางการของประเทศจีน ในการจัดตั้งสถานีภาคพื้นดินสำหรับใช้ประโยชน์ในการติดตาม พยากรณ์ และ บริหารการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งติดตั้งระบบเฝ้าระวัง มีขึ้นที่อุทยานรังสรรค์ นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวานนี้

นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA ระบุว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ขยายความร่วมมือกับจีนในด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยตั้งเป้าร่วม ลงทุนจัดตั้ง พัฒนาอุตสาหกรรม และอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนและรังสรรค์เทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ นำร่องตั้งศูนย์ภัยพิบัติในไทย

โดยฝ่ายจีน คาดว่าจะใช้งบประมาณเบื้องต้น 300 ล้านหยวน หรือประมาณ 1,500 ล้านบาท ในการติดตั้งระบบเฝ้าระวัง และจัดตั้งสำนักงานสถานีภาคพื้นที่ดิน ซึ่งจะส่งผลขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศให้เห็นผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นการขยายตลาดไปสู่ ประเทศสมาชิกอาเซึ่ยน และในระดับโลกต่อไป


กลับขึ้นด้านบน