กก.กองทุนหมูบ้านสอบข้อเท็จจริง "เอสเอ็มแอล" จ.อุบลฯ หลังถูกร้องปลอมเอกสาร

กก.กองทุนหมูบ้านสอบข้อเท็จจริง "เอสเอ็มแอล" จ.อุบลฯ หลังถูกร้องปลอมเอกสาร

กก.กองทุนหมูบ้านสอบข้อเท็จจริง "เอสเอ็มแอล" จ.อุบลฯ หลังถูกร้องปลอมเอกสาร

รูปข่าว : กก.กองทุนหมูบ้านสอบข้อเท็จจริง "เอสเอ็มแอล" จ.อุบลฯ หลังถูกร้องปลอมเอกสาร

กก.กองทุนหมูบ้านสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองลงพื้นที่สอบปากคำชาวบ้านในอ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี กรณีการร้องเรียนคณะกรรมการระดับหมู่บ้านใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ และปลอมแปลงเอกสาร ในโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองตามโครงการเอสเอ็มแอล

ใบเสร็จรับเงินปลอมเป็นหนึ่งในเอกสารที่ชาวบ้านตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รวบรวมส่งให้คณะกรรมการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าตรวจสอบการใช้เงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ เอสเอ็มแอล จำนวน 400,000 บาท ผิดวัตถุประสงค์ โดยชาวบ้านตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการใช้เงินของผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน

เนื่องจากมติประชาคมหมู่บ้านเห็นชอบให้ทำโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง แต่กลับมีการเปลี่ยนแปลงโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์กระสอบแทน และมีการปลอมแปลงลายชื่อชาวบ้าน เพื่อเบิกจ่ายเงินในโครงการ หลังคณะกรรมการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบและเรียกชาวบ้านให้ปากคำ ก็คาดว่าจะทราบผลตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในสิ้นเดือนนี้


กลับขึ้นด้านบน