ป.ป.ช.เตรียมเรียก "ผอ.คลองสาน" ชี้แจงหลังถูกร้องเรียน "รับเงินใต้โต๊ะ"

ป.ป.ช.เตรียมเรียก "ผอ.คลองสาน" ชี้แจงหลังถูกร้องเรียน "รับเงินใต้โต๊ะ"

ป.ป.ช.เตรียมเรียก "ผอ.คลองสาน" ชี้แจงหลังถูกร้องเรียน "รับเงินใต้โต๊ะ"

รูปข่าว : ป.ป.ช.เตรียมเรียก "ผอ.คลองสาน" ชี้แจงหลังถูกร้องเรียน "รับเงินใต้โต๊ะ"

ป.ป.ช.เตรียมเรียก คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เตรียมเรียกผู้อำนวยการเขตคลองสาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ให้เข้าชี้แจงหลังจากถูกร้องเรียนเรียกรับเงินโครงการสัมมนาเขตคลองสาน

เอกสารที่คณะกรรมาธิการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า เป็นหลักฐานการเรียกรับเงินค่าหัวคิว โครงการจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาชุมชน ของสำนักงานเขตคลองสานเมื่อเดือนมีนาคม 2556 หลังจากผู้ร้องเรียนว่า ได้รับจัดงานอีเว้นท์ จากสำนักงานเขตคลองสาน แต่ต้องจ่ายค่าหัวคิวให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2 ครั้ง

ครั้งแรกจำนวนร้อยละ 15 และอีกครั้งร้อยละ 35 ซึ่งคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร จะเชิญบุคคลที่ถูกร้องเรียนไปชี้แจงในวันนี้ (18เม.ย.56) 3 คน ได้แก่ นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

ขณะที่ผู้อำนวยการเขตคลองสาน ยืนยันว่า พร้อมจะชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ และยืนยันว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกับผู้ที่รับจัดงาน ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับสำนักงานเขต ผู้อำนวยการเขตคลองสาน ยังปฏิเสธ กรณีมีข้อมูลว่า นาย ราชัย ชัยสุวิรัตน์ เจ้าพนักงานคดีปกครอง ศาลปกครอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสามี โทรศัพท์ข่มขู่ผู้ร้องเรียนกรรมาธิการ ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด

โครงการนี้สำนักงานเขตคลองสาน ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท จัดอบรมรวม 10 ครั้ง มีระยะเวลาตั้งเดือนมีนาคม จนถึง เดือนมิถุนายนปีนี้ และได้จัดอบรมไปแล้ว 2 ครั้งเมื่อเดือนมีนาคม แล้วจึงถูกร้องเรียน ซึ่งล่าสุดผู้อำนวยการเขตคลองสาน ได้สั่งให้ระงับการจัดอบรมโครงการนี้แล้ว เพื่อรอการตรวจสอบในประเด็นที่เกิดขึ้น


กลับขึ้นด้านบน