พบวันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 62 ปี ไม่ใช่ 27 เม.ย.

พบวันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 62 ปี ไม่ใช่ 27 เม.ย.

พบวันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 62 ปี ไม่ใช่ 27 เม.ย.

รูปข่าว : พบวันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 62 ปี ไม่ใช่ 27 เม.ย.

พบวันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 62 ปี ไม่ใช่ 27 เม.ย. ไม่จริงเสมอไป ความจริงก็คือเป็นวันที่ ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ในตอนเที่ยงวัน จะอยู่ตรงกับศีรษะ ในพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานคร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะร้อนที่สุด เพราะอาจมีเมฆมาก หรือมีลม มีฝนตกได้ และจากสถิติในรอบ 62 ปี พบว่าในวันที่ 27 เมษายน ในหลายๆปีไม่ได้มีอุณหภูมิสูงที่สุด แต่กลับเป็นวันอื่น

ฤดูร้อนก็คือช่วงที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะในเดือนเมษายน ประเทศไทยจะตั้งอยู่ในบริเวณที่ลำแสงของดวงอาทิตย์ ตั้งฉากกับผิวโลกในเวลาเที่ยงวัน ทำให้เราได้รับความร้อนจากดองอาทิตย์อย่างเต็มที่ ส่วนในวันที่ 27 ดวงอาทิตย์ในตอนเที่ยงวัน จะอยู่ตรงกับศีรษะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากนั้น ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่ตั้งฉากกับพื้นโลกจะขยับขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆ และจะอยู่ตอนเหนือสุดของไทย ประมาณวันที่ 23 พฤษภาคม ทำให้เข้าใจว่ากรุงเทพจะร้อนที่สุดในวันที่ 27 เมษายน ทั้งที่สถิติไม่เป็นอย่างนั้น

จากสถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในเดือนเมษายน ของกรุงเทพมหานคร ในรอบ 62 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2494-2555 พบว่า อุณหภูมิสูงที่สุดในเดือนเมษายน ตรงกับวันที่ 27 เพียง 2 ครั้งเท่านั้น คือ ในปี 2497 และ ปี 2502 แต่อุณหภูมิสูงที่สุดในเดือนเมษายน ของกรุงเทพมหานคร คือ 40 องศาเซลเซียส และเป็นวันอื่นที่ไม่ใช่วันที่ 27 คือวันที่ 23 ปี 2495 วันที่ 20 ปี 2522 วันที่ 23 ปี 2533 และวันที่ 30 ปี 2555 ขณะที่ปีนั้น วันที่ 27 กลับมีอุณหภูมิน้อยกว่า

ส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้ตอนบนของประเทศไทย มีฝนลดลง เพราะคลื่นกระแสลมตะวันตก ที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ได้อ่อนกำลังลงไปแล้ว ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนอยู่ โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน ซึ่งมีลมแปรปรวน


กลับขึ้นด้านบน