"ธีรภาพ โลหิตกุล" นักเขียนสารคดีแนวหน้าของเมืองไทย กับรางวัล "ศรีบูรพา"

"ธีรภาพ โลหิตกุล" นักเขียนสารคดีแนวหน้าของเมืองไทย กับรางวัล "ศรีบูรพา"

"ธีรภาพ โลหิตกุล" นักเขียนสารคดีแนวหน้าของเมืองไทย กับรางวัล "ศรีบูรพา"

รูปข่าว : "ธีรภาพ โลหิตกุล" นักเขียนสารคดีแนวหน้าของเมืองไทย กับรางวัล "ศรีบูรพา"

เป็น 1 ในนักเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์แนวหน้าของเมืองไทย ในวัย 55 ปี ธีรภาพ โลหิตกุล ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นผู้รับรางวัลศรีบูรพา ย้ำความเป็นคนคุณภาพบนเส้นทางสารคดี

"ไม่ว่าอาเซียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและเข็มนาฬิกาสักเพียงใด แต่รากของสังคมผสมผสาน และจิตวิญญาณแห่งพหุวัฒนธรรมที่หยั่งลึก ก็ทำให้อาเซียนยังทรงเสน่ห์ ดั่งมีมนตรามัดตรึงใจผู้ไปเยือนไม่เสื่อมคลาย" นี่เป็นเนื้อหา และมุมมองส่วนหนึ่ง ที่ธีรภาพ โลหิตกุล มีต่ออาเซียนที่ได้ไปเยือน และมีโอกาสได้สัมผัสมรดกโลกถึง 8 แห่ง ถ่ายทอดไว้ในหนังสือ "มนตราอาเซียน" โดยใช้ลูกเล่นแนวทางเขียนของนวนิยาย และเรื่องสั้น มาปรับใช้กับงานเขียนสารคดี ทำให้ถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมได้สนุก น่าติดตามในขณะเดียวกันก็บอกเล่าข้อเท็จจริงไว้อย่างครบถ้วน โดยมีแรงบันดาลใจเป็นนักเขียนรุ่นใหญ่หลายคน

   

พื้นฐานครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นนักอ่าน นักสะสมหนังสือ รวมถึงมีคุณแม่เป็นนักเล่าเรื่อง ทำให้ธีรภาพ ซึมซับ เสน่ห์จากตัวอักษรมาตั้งแต่เด็ก ยามว่างยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ เป็นอีกกิจวัตรที่ช่วยให้พบงานเขียนที่หลากหลาย รวมถึงประสบการณ์ในกองบรรณาธิการของหนังสือหลายฉบับ แต่ที่ทำให้ได้รู้จักการทำงานสารคดีอย่างแท้จริง คือเมื่อครั้งที่เขียนบทสารคดีโทรทัศน์ในรายการโลกสลับสี ที่บริษัทแปซิฟิค จนมีผลงานทั้งสารคดีชุดแม่น้ำเจ้าพระยา นครวัด นครธม และอีกมากมาย แม้จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักเขียนอิสระได้เกือบ 20 ปีแต่สิ่งที่ยังยึดไม่เปลี่ยน คือ งานเขียนที่ดีต้องตอบแทนสังคมด้วย

รางวัลศรีบูรพา มอบให้กับศิลปิน นักคิด นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์ ผู้มีผลงานทรงคุณค่า และมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง เป็นกิจกรรมหนึ่งของ "กองทุนศรีบูรพา" ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา นักประชาธิปไตย นักเขียน นักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก โดยจัดมอบรางวัลในวันนักเขียน 5 พฤษภาคมของทุกปี

   

ในปีนี้ใช้ชื่อว่า“ มิตรน้ำหมึก ผนึกสัมพันธ์ ” มีศิลปินจากหลายแขนง ทั้งในแวดวงน้ำหมึก วงการเพลง และวงการภาพยนตร์มาร่วมแสดงความยืนดี รวมถึง มีกิจกรรมจำหน่ายบัตรรำวง เพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการของสมาคมนักเขียนอีกด้วย


กลับขึ้นด้านบน