กรรมการโครงการรับจำนำข้าว จ.บุรีรัมย์ เร่งโรงสีที่ค้างส่งมอบข้าวสารกว่า 6,000 ตัน

กรรมการโครงการรับจำนำข้าว จ.บุรีรัมย์ เร่งโรงสีที่ค้างส่งมอบข้าวสารกว่า 6,000 ตัน

กรรมการโครงการรับจำนำข้าว จ.บุรีรัมย์ เร่งโรงสีที่ค้างส่งมอบข้าวสารกว่า 6,000 ตัน

รูปข่าว : กรรมการโครงการรับจำนำข้าว จ.บุรีรัมย์ เร่งโรงสีที่ค้างส่งมอบข้าวสารกว่า 6,000 ตัน

กรรมการโครงการรับจำนำข้าว จ.บุรีรัมย์ เร่งโรงสีที่ค้างส่งมอบข้าวสารกว่า 6,000 ตัน คณะกรรมการติดตามกำกับดูแลโครงการรับจำนำข้าว จ.บุรีรัมย์ เร่งรัดให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าว 8 แห่งที่ยังค้างส่งมอบข้าวสารกว่า 6,000 ตัน ให้รีบดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้

ความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 1 ข้าวนาปี หลังสิ้นสุดโครงการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ แต่ผู้ประกอบการโรงสีในจ.บุรีรัมย์ ยังไม่สามารถส่งมอบข้าวสารได้ตามโควต้า

 
ล่าสุดคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลโครงการรับจำนำข้าว จ.บุรีรัมย์ ได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวทั้ง 8 แห่งที่ยังค้างส่งมอบ ให้รีบดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้
 
หากผู้ประกอบการรายใดไม่สามารถดำเนินการได้ องค์การคลังสินค้า ซึ่งเป็นคู่สัญญากับโรงสี จะเรียกเก็บค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.01 ของปริมาณข้าวสารที่ค้างส่งมอบ ซึ่งมีปริมาณที่ค้างส่งมอบอยู่อีกกว่า 6,800 ตัน
 
ขณะที่กรมการค้าภายในจ.บุรีรัมย์ ระบุว่า โครงการรับจำนำข้าวในพื้นที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 70,000 คน มีปริมาณข้าวเปลือกร่วมโครงการกว่า 270,000 ตัน ซึ่งจะต้องแปรสภาพเป็นข้าวสารส่งเข้าคลังกลาง 89,000 ตัน ซึ่งขณะนี้โรงสีแปรสภาพข้าวส่งเข้าคลังกลางได้เพียง 82,000 ตันเท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน