ตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนข้าราชการระดับสูง ก.ท่องเที่ยวฯ ที่ถูกสั่งพักงาน

ตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนข้าราชการระดับสูง ก.ท่องเที่ยวฯ ที่ถูกสั่งพักงาน

ตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนข้าราชการระดับสูง ก.ท่องเที่ยวฯ ที่ถูกสั่งพักงาน

รูปข่าว : ตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนข้าราชการระดับสูง ก.ท่องเที่ยวฯ ที่ถูกสั่งพักงาน

ตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนข้าราชการระดับสูง ก.ท่องเที่ยวฯ ที่ถูกสั่งพักงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจงมีการกำหนดตัวข้าราชการที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนผู้บริหารระดับสูงแล้ว หลังถูกหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งระงับการปฏิบัติราชการ ยืนยันเดินหน้าปฏิบัติงานของกระทรวงฯ ตามปกติ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2558 ว่าตามที่หัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของข้าราชการระดับสูงจำนวน 4 คนเป็นการชั่วคราวนั้น กระทรวงขอชี้แจงว่าภายใต้ระบบบริหารราชการแผ่นดินมีการกำหนดตัวผู้รักษาราชการแทนไว้แล้ว โดยผู้ที่จะรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ ที่มีการสั่งระงับการปฏิบัติราชการ ได้แก่ นายขจร วีระใจ ทำหน้าที่รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกิตติพงษ์ โพธิมู ทำหน้าที่รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพลศึกษา นางสาววรรณสิริ โมรากุล ทำหน้าที่รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ส่วนรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการกับข้าราชการทั้ง 4 คน เป็นเรื่องที่อยู่ในการตรวจสอบของหน่วยงานอื่น ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังรอผลการตวจสอบเช่นเดียวกัน นอกจากนี้นางกอบกาญจน์ ยืนยันว่าการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามปกติ


กลับขึ้นด้านบน