สพฐ.คัดเลือก นักเรียนชายแดนใต้ เข้าเรียนในโรงเรียนกทม.

สพฐ.คัดเลือก นักเรียนชายแดนใต้ เข้าเรียนในโรงเรียนกทม.

สพฐ.คัดเลือก นักเรียนชายแดนใต้ เข้าเรียนในโรงเรียนกทม.

รูปข่าว : สพฐ.คัดเลือก นักเรียนชายแดนใต้ เข้าเรียนในโรงเรียนกทม.

สพฐ.คัดเลือก นักเรียนชายแดนใต้ เข้าเรียนในโรงเรียนกทม. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเรียนในโรงเรียนมีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเปิดโอกาส สร้างความพร้อมทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต

ตัวแทนนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวนกว่า 300 คน รับโอวาทจากนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเปิดโครงการ "โรงเรียนอุปถัมภ์ ครอบครัวอุปถัมภ์" ประจำปีการศึกษา 2556

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เข้ามาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นเวลา 1 ปี  เพื่อสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เตรียมตัวสู่การเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

ขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่ รู้สึกภูมิใจที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญ ทำให้ได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในสังคมเมืองซึ่งพวกเขายอมรับว่า จะทำให้ได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาอย่างมาก

สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ จะกระจายไปศึกษาเล่าเรียนในจำนวน 45 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง โดยทางโรงเรียนได้จัดที่พักให้กับนักเรียนในลักษณะนักเรียนประจำ ประกอบด้วยโรงเรียนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 16 แห่ง เช่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นต้น พร้อมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ปริมณฑลและภูมิภาคอีก 29 แห่ง

 


กลับขึ้นด้านบน