กปร.จัดประกวดภาพถ่าย "ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง"

กปร.จัดประกวดภาพถ่าย "ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง"

กปร.จัดประกวดภาพถ่าย "ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง"

รูปข่าว : กปร.จัดประกวดภาพถ่าย "ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง"

กปร.จัดประกวดภาพถ่าย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. จัดการประกวดภาพถ่าย ให้กับเด็ก, เยาวชน, นักศึกษา เเละประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง

การจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง" ครั้งนี้ สำนักงาน กปร.จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ประชาชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพพถ่าย ที่เเสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งด้านการพัฒนาเเหล่งน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ การพัฒนาดิน การเกษตร พลังงานทดเเทน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทฤษฎีใหม่ เเละปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

 
จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,350 โครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้งนี้ จะเปิดรับภาพระหว่างวันที่ 24 มิถนายน ถึงวันที่ 10 กันยายนนี้ ผู้ส่วนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rdpb.go.th


กลับขึ้นด้านบน