เตรียมคัดค้านโรงเรียนบังคับตัดผมสั้นเกรียน

เตรียมคัดค้านโรงเรียนบังคับตัดผมสั้นเกรียน

เตรียมคัดค้านโรงเรียนบังคับตัดผมสั้นเกรียน

รูปข่าว : เตรียมคัดค้านโรงเรียนบังคับตัดผมสั้นเกรียน

เตรียมคัดค้านโรงเรียนบังคับตัดผมสั้นเกรียน หลังกระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบกฎกระทรวงฉบับใหม่ ที่ให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรง และนักเรียนหญิงไว้ผมยาวได้ ทันทีที่เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 แต่ยังพบโรงเรียนหลายแห่งที่ไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งเครือข่ายเยาวชน ที่รวมตัวกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ก็เตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านครั้งใหญ่ เพราะมองว่าไม่เป็นการเคารพสิทธิของนักเรียน

 
กลุ่มเยาวชนที่เรียกตัวเองว่า "สมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิบัติระบบการศึกษา" ได้โพสต์ รูปภาพ พร้อมข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พร้อมกับเรียกร้องไปยังโรงเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 ปี 2518 ที่กำหนดให้นักเรียนสามารถไว้ผมรองทรง หรือไว้ผมยาวได้ ระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ในเรื่องความประพฤติ การแต่งกาย และแบบทรงผมนักเรียน จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งมีกลุ่มนักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง เข้ามาแสดงความคิดเห็น และกด LIKE กว่า 10,000 LIKE
 
นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล เลขาธิการสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษา ระบุว่า ขณะนี้มีโรงเรียนกว่า 100 แห่ง ยังบังคับให้นักเรียนต้องตัดผมสั้นเกรียน โดยอ้างว่าไม่ได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการ จึงถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบ และไม่เคารพสิทธิของนักเรียน สมาพันธ์ฯ จึงเตรียมกำหนดท่าทีเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจาก 2 สัปดาห์ก่อน ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงศึกษาการไปแล้ว แต่หลายโรงเรียนก็ไม่ปฏิบัติตาม
 
ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่า ได้ทำหนังสือเวียน เน้นย้ำไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้โรงเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบปัจจุบัน ที่ไม่บังคับให้นักเรียนต้องตัดผมสั้นเกรียน
 
ส่วนโรงเรียนที่มีแบบแผนเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต้องหารือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่อนปรนข้อกำหนดของทางโรงเรียน เพื่อไม่ให้ขัดต่อระเบียบกระทรวงฯ จึงควรบริหารจัดการ รับฟังความคิดเห็นภายในโรงเรียนให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน วุ่นวาย และเสียงคัดค้านจากนักเรียน
 


กลับขึ้นด้านบน