สพธอ.จับมือ สนข. หารือร่วม"มาตรฐานตั๋วร่วม" แบบเปิดรองรับขนส่งสาธารณะ

สพธอ.จับมือ สนข. หารือร่วม"มาตรฐานตั๋วร่วม" แบบเปิดรองรับขนส่งสาธารณะ

สพธอ.จับมือ สนข. หารือร่วม"มาตรฐานตั๋วร่วม" แบบเปิดรองรับขนส่งสาธารณะ

รูปข่าว : สพธอ.จับมือ สนข. หารือร่วม"มาตรฐานตั๋วร่วม" แบบเปิดรองรับขนส่งสาธารณะ

สพธอ.จับมือ สนข. หารือร่วม เชิญสมาพันธ์มาตรฐานฯ ร่วมรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจ ในเพื่อเป็นทางเลือกในการเชื่อมโยงระบบเก็บค่าโดยสาร ของระบบขนส่งสาธารณะในอนาคต

 จากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม(Thai Common Ticket) ซึ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับบริการเก็บค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศโดยผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดได้โดยใช้ตั๋วเพียงใบเดียว ทั้งนี้ เป็นความท้าทายที่มีอยู่ในปัจจุบันคือจะทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความมั่นใจว่า การเชื่อมโยงระบบเก็บค่าโดยสารของบริการขนส่งสาธารณะประเภทต่าง ๆ ให้สามารถรองรับระบบตั๋วร่วมได้นั้นมีประสิทธิภาพและใช้ต้นทุนในการปรับปรุงระบบเก็บค่าโดยสารที่ไม่มากนักมาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิดอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับความท้าทายดังกล่าว ทั้งนี้มีหลายประเทศได้มีการนำมาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิดมาประยุกต์ในการเชื่อมโยงระบบเก็บค่าโดยสาร เพื่อให้การเชื่อมโยงระบบนั้นสามารถทำได้ง่าย ใช้ต้นทุนต่ำ และ มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น 

 
รายงานข่าวจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. องค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ระบุว่า เมื่อเร็วๆ นี้ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)และสมาพันธ์มาตรฐานแบบเปิดเพื่อการขนส่งสาธารณะ (OSPT Alliance)ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “ทางเลือกสู่อนาคต มาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด” หรือA Solution to get on Open “Automatic Fare Collection” Payment Standard in Thailandเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิดซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้มีความมั่นคงปลอดภัยและใช้งบประมาณในการเชื่อมโยงระบบเก็บค่าโดยสารที่ไม่มากนัก 


กลับขึ้นด้านบน