เร่งแก้ปัญหา "สนุกเกอร์-บิลเลียด" เป็นกีฬาการพนัน

เร่งแก้ปัญหา "สนุกเกอร์-บิลเลียด" เป็นกีฬาการพนัน

เร่งแก้ปัญหา "สนุกเกอร์-บิลเลียด" เป็นกีฬาการพนัน

รูปข่าว : เร่งแก้ปัญหา "สนุกเกอร์-บิลเลียด" เป็นกีฬาการพนัน

เร่งแก้ปัญหา หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแนวคิดเรื่องการตัดกีฬาสนุกเกอร์ และบิลเลียดออกจากกีฬาพนันตาม พ.ร.บ.การพนัน 2478 อีกครั้ง ถือเป็นเรื่องดีสำหรับคนในวงการสนุกเกอร์ โดยเฉพาะกับเยาวชนที่สนใจกีฬาชนิดนี้ แต่อุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดฯเห็นว่าเป็นเรื่องยาก และอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในหลายรัฐบาลที่ผ่านมา

เรื่องการผลักดันกีฬาสนุกเกอร์ และบิลเลียดออกจาก พ.ร.บ.การพนัน 2478 เริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งแล้ว หลังจากนายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา นำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุม โดยมีการเสนอแนวทางผลักดันให้สนุกเกอร์สามารถฝึกทักษะได้ในระดับโรงเรียนทั่วไป แต่กว่าจะสำเร็จยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอน

เริ่มจากประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการสำรวจความคิดเห็นจากสถานศึกษา ประสานกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ควบคุมการใช้กฎหมาย แต่การแก้พระราชบัญญัติโดยตัดกีฬาสนุกเกอร์ และบิลเลียดของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นเรื่องที่ยาก นายศักดา รัตนสุบรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเห็นว่าแม้ว่าจะมีความพยายามในการผลักดันกีฬาชนิดนี้ แต่สุดท้ายจะต้องเจอทางตันเมื่อเรื่องไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนในหลายยุคที่ผ่านมา

นายศักดา ยังชี้แจงว่าสมัยรัฐบาลที่แล้วกระบวนการพิจารณายกเลิกเข้าถึงการตีความของกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องชะงักเพราะไม่มีผู้รับผิดชอบกรณีหากเกิดมีการพนันขึ้นอีก แต่นายศักดา
เสนอว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยทุกอย่างก็ง่ายเพราะสามารถแก้กฎกระทรวงได้ในทันที ไม่ต้องรอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

78 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการใช้ พ.ร.บ.การพนัน 2478 เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬาสนุกเกอร์ได้อย่างเปิดเผย เพราะถูกมองว่าเป็นแหล่งมั่วสุม มีการเล่นพนันสนุกเกอร์ คลับ ต่างๆ จึงถูกควบคุมโดยตำรวจ เด็กๆ ที่สนใจอยากเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์ หรือบิลเลียดหาที่ฝึกซ้อมลำบาก ทำให้ไทยมีนักกีฬาประเภทนี้น้อย และเป็นปัญหาใหญ่ในการพัฒนา ขณะที่จีนมีโรงเรียนสอนสนุกเกอร์โดยเฉพาะ และทำให้มีนักกีฬาอาชีพแถวหน้าของโลก

สำหรับกีฬาสนุกเกอร์ และบิลเลียดแม้จะยังคงถูกควบคุมโดย พ.ร.บ.การพนัน ขณะเดียวกันก็อยู่ใน พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย การอยู่ภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับจึงเกิดความสับสน เพราะหากยึด พ.ร.บ.การพนัน ตำรวจสามารถดำเนินการจับได้ทันที แต่เมื่อมีการจัดเป็นการแข่งขันกลับอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.กีฬา โต๊ะสนุกเกอร์ที่มีไม่น้อยกว่า 10,000 โต๊ะในประทศไทยมีทั้งที่เคร่งครัดในกฎหมายและเปิดเกินเวลา ในขณะที่บางแห่งกลายเป็นแห่งมั่วสุม ทำให้ยากต่อการควบคุม


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน