เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดทำข้อเสนอระเบียบค่าตอบแทนเพิ่มให้ สธ. พิจารณา

เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดทำข้อเสนอระเบียบค่าตอบแทนเพิ่มให้ สธ. พิจารณา

เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดทำข้อเสนอระเบียบค่าตอบแทนเพิ่มให้ สธ. พิจารณา

รูปข่าว : เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดทำข้อเสนอระเบียบค่าตอบแทนเพิ่มให้ สธ. พิจารณา

เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดทำข้อเสนอระเบียบค่าตอบแทนเพิ่มให้ สธ. พิจารณา เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ จัดทำข้อเสนอเพิ่มในระเบียบค่าตอบแทนฉบับที่ 10 ให้กับบุคคลากรส่วนอื่นๆ ยกเว้นแพทย์และทันตแพทย์ โดยเสนอให้คณะจัดทำข้อเสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา และลงนามประกาศบังคับใช้ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ร่วมกันหารือแนวทางชดเชยเยียวยาบุคคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (พีฟอร์พี) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา โดยจะกำหนดเงื่อนไขการเยียวยาให้กับบุคคลากรด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากแพทย์และทันตแพทย์

ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวถึงความกังวลใจของเครือข่ายว่า การชดเชยเยียวยายังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม วันนี้จึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมในระเบียบค่าตอบแทนแบบใหม่ ฉบับที่ 10 โดยมีมติร่วมกันว่า จะไม่มีการเพิ่มค่าตอบแทนในส่วนของแพทย์และทันตแพทย์ แต่จะเพิ่มให้กับบุคลากรส่วนอื่นๆ เช่นเภสัชกรรมจะเพิ่มขึ้นให้ 800-900 บาท โดยจะนำเสนอให้คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณา เพื่อให้มีการลงนามประกาศบังคับใช้ ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

ส่วนการทำพีฟอร์พี ทางเครือข่ายฯ ยินดีร่วมทำ แต่จะเป็นไปในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน เน้นการชี้วัดคุณภาพงานทั้งองค์กร หรือที่เรียกว่า pay for quality outcome (พีคิวโอ) แทนการเรียกว่าพีฟอร์พี 


กลับขึ้นด้านบน