"ธงทอง"เผยนายกฯลงนามยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง กรณีโยกย้ายตำแหน่ง "เลขาฯสมช."

"ธงทอง"เผยนายกฯลงนามยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง กรณีโยกย้ายตำแหน่ง "เลขาฯสมช."

"ธงทอง"เผยนายกฯลงนามยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง กรณีโยกย้ายตำแหน่ง "เลขาฯสมช."

รูปข่าว : "ธงทอง"เผยนายกฯลงนามยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง กรณีโยกย้ายตำแหน่ง "เลขาฯสมช."

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยนายกรัฐมนตรีได้รับทราบและลงนามในหนังสือยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง ในกรณีโยกย้ายตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ย้ำเป็นเอกสิทธิของนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และลงนามในหนังสือยื่นอุธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในกรณีโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

 
โดยนายธงทอง ระบุว่า คณะทำงานเพื่อพิจารณาคำสั่งศาลปกครองกลาง ได้มีความเห็นว่า นายกรัฐมนตรีควรที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง เนื่องจาก เห็นว่า กรณีนี้ยังมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องการความชัดเจน โดยการชี้ขาดจากศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งคำสั่งศาลดังกล่าวอาจเป็นการก้าวล่วงการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารในฐานะหัวหนัาส่วนราชการ ดังนั้น จึงเสนอให้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปในอนาคต
 
นายธงทอง ยังกล่าวว่า การยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง แต่เป็นการใช้เอกสิทธิทางศาลของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดคาามชัดเจนในการบริหารงานภาครัฐต่อไป โดยหลังจากนี้ จะส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อไป ภายในวันที่30 มิ.ย.นี้
 


กลับขึ้นด้านบน