นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมชุมชนเข้มแข็ง จ.ยโสธร

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมชุมชนเข้มแข็ง จ.ยโสธร

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมชุมชนเข้มแข็ง จ.ยโสธร

รูปข่าว : นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมชุมชนเข้มแข็ง จ.ยโสธร

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมชุมชนเข้มแข็ง จ.ยโสธร นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในอำเภอมหาชนะชัย ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนเข้มแข็งในการผลิตข้าวหอมมะลิ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทำนาบากเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนเข้มแข็ง ที่ทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ และมีการจัดการผลิตข้าวหอมมะลิแบบเป็นระบบ ทั้งโรงสีชุมชน แปรรูปข้าวสาร และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จนเป็นสินค้าโอท็อปดีเด่น

นอจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังตรวจเยี่ยมโครงการเสริมศักยภาพการกักเก็บน้ำ โครงการชลประทานห้วยลิงโจน บ้านหนองบึง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางพื้นที่ 3,172 ไร่ เก็บกักน้ำได้ 18.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการเกษตรแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย


กลับขึ้นด้านบน