สมัชชาคนจนเขื่อนปากมูล เดินทางเข้ากทม.ทวงคำตอบแต่งตั้งกก.ดูแลในพื้นที่

สมัชชาคนจนเขื่อนปากมูล เดินทางเข้ากทม.ทวงคำตอบแต่งตั้งกก.ดูแลในพื้นที่

สมัชชาคนจนเขื่อนปากมูล เดินทางเข้ากทม.ทวงคำตอบแต่งตั้งกก.ดูแลในพื้นที่

รูปข่าว : สมัชชาคนจนเขื่อนปากมูล เดินทางเข้ากทม.ทวงคำตอบแต่งตั้งกก.ดูแลในพื้นที่

สมัชชาคนจนเขื่อนปากมูล เดินทางเข้ากทม.ทวงคำตอบแต่งตั้งกก.ดูแลในพื้นที่ ผู้ได้รับผลกระทบสร้างการสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี สามารถขึ้นรถไฟฟรีเมื่อช่วงเช้าได้แล้ว เพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ยื่นข้อเรียกร้องกับนายกรัฐมนตรีให้ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาระดับชาติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตกลงไว้เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2556

ตัวแทนสมัชชาคนจนเขื่อนปากมูลโดยสารรถไฟฟรีเที่ยว 09.00 น. แล้วที่สถานีรถไฟอุบลราชธานี หลังนอนพักค้างคืนเพราะเจ้าหน้าที่การรถไฟไม่ให้โดยสารรถไฟเที่ยว 17.30 น. เมื่อวานนี้ (30 มิ.ย.2556) แม้กลุ่มสมัชชาเขื่อนปากมูล ยืนยันว่า ได้ทำหนังสือขออนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2556

แกนนำกลุ่มบอกว่าต้องการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อไปยื่นข้อเรียกร้องกับนายกรัฐมนตรี ให้ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาระดับชาติตามที่ตกลงไว้ เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2556 พร้อมทั้งเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย.- 1 ต.ค.2556 ซึ่งปีนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยังไม่เปิดประตูระบายน้ำ ทำให้ปลาจากแม่น้ำโขงไม่สามารถว่ายขึ้นไปวางไข่ในวังปลาของแม่น้ำมูล และ ปรับความสมดุลของลุ่มน้ำได้


กลับขึ้นด้านบน