"ยิ่งลักษณ์"นำครม.ชุดใหม่ประกาศเจตนารมย์ต่อต้าน"คอร์รัปชั่น"

"ยิ่งลักษณ์"นำครม.ชุดใหม่ประกาศเจตนารมย์ต่อต้าน"คอร์รัปชั่น"

"ยิ่งลักษณ์"นำครม.ชุดใหม่ประกาศเจตนารมย์ต่อต้าน"คอร์รัปชั่น"

รูปข่าว : "ยิ่งลักษณ์"นำครม.ชุดใหม่ประกาศเจตนารมย์ต่อต้าน"คอร์รัปชั่น"

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีใหม่ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้

วันนี้ (2 ก.ค.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี หน่วยงานราชการทุกกระทรวง หน่วยงานอิสระและรัฐวิสาหกิจ ร่วมประกาศเจตนารมย์ในการบริหารประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นซึ่งถือเป็นภารกิจและหน้าที่อันสำคัญของครม.และข้าราชการทุกคน เพราะไม่เพียงแต่เป็นนโยบายสำคัญที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเท่านั้น ยังเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผล

ทั้งนี้รัฐบาลได้ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาตลอด เพราะต้องการเห็นการทำงานที่โปร่งใส และตลอด 2 ปีที่เข้ามารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ด้วยการประกาศเป็นยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกต่อต้านทุจริต และเปิดช่องทางร้องเรียนการทุจริตหลายช่องทาง เช่น สายด่วน 1206 , www.stopcorruption.go.th รวมถึงการติดตั้งตู้ร้องเรียนทั่วประเทศ และจัดตั้งศูนย์ต่อต้านทุตริตคอรัปชั่น รวมทั้งจัดทำโครงการ 1 กรม 1 ป้องกันโกง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง

รัฐบาลมั่นใจว่า คณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีความตื่นตัวในการต่อต้านและปราบปรามการคอรัปชั่น เพื่อสร้างมิติใหม่ยึดมั่นความชอบธรรม โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นที่นอมรับในระดับสากล และเริ่มต้นปราบปรามการทุจริต ตั้งแต่แรกในโครงการรถเมล์เอ็นจีวี และโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน