"คปก."ชี้ร่าง"พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน" ส่อขัด"รธน."

"คปก."ชี้ร่าง"พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน" ส่อขัด"รธน."

"คปก."ชี้ร่าง"พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน" ส่อขัด"รธน."

รูปข่าว : "คปก."ชี้ร่าง"พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน" ส่อขัด"รธน."

สภาผู้แทนราษฎร จะเปิดสมัยประชุม ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ เพื่อพิจารณากฎหมายหลายฉบับ รวมถึง ร่างพระราชบัญญัติ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ทำให้ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เตือนรัฐบาลให้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะขัดรัฐธรรมนูญหลายมาตรา

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรือ คปก. ที่มี ศาสตราจารย์ คณิต ณ นคร เป็นประธาน ออกหนังสือให้ความเห็นถึงนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ วุฒิสภา วิปฝ่ายค้าน รวมทั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อทบทวนการยกร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ขนส่งของประเทศ หลังเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและวิเคราะห์อย่างรอบด้าน และพบว่ามีโครงการที่ผ่านความเห็นของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ตามวิธีพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ เพียงร้อยละ 10

นอกจากนี้ร่างกฎหมายยังขัดหลักการ และกฎหมายรัฐธรรมนูญ อย่างน้อย 12 มาตรา สุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายให้กับประเทศ คปก. เป็นห่วงว่า หากรัฐบาล ยืนกรานผลักดันร่างกฎหมาย โดยไม่รับฟังความเห็น อาจซ้ำรอยโครงการออกแบบและก่อสร้าง ระบบบริหารจัดการน้ำ ซึ่งศาลปกครอง สั่งชะลอโครงการ

คปก.จึงเสนอรัฐบาล ดำเนินการโดยยึดกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงการเงินของประเทศ โดยดำเนินโครงการด้วยงบประมาณประจำปี และการร่วมทุนกับเอกชน แทนการออกกฎหมายการเงิน นอกวิธีงบประมาณปกติ ตลอดจนดำเนินโครงการเท่าที่จำเป็น จัดรับฟังความเห็นประชาชนอย่างทั่วถึง

ก่อนหน้านี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณากฎหมายฉบับนี้ กล่าวถึงความคืบหน้าว่า อยู่ระหว่างการพิจารณา ในชั้นกรรมาธิการขั้นสุดท้าย เพื่อเสนอในสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเปิดในวันที่ 1 สิงหาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน