สมาชิกเกษตรกรทวงถามมติครม.ในการจ่ายหนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟู

สมาชิกเกษตรกรทวงถามมติครม.ในการจ่ายหนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟู

สมาชิกเกษตรกรทวงถามมติครม.ในการจ่ายหนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟู

รูปข่าว : สมาชิกเกษตรกรทวงถามมติครม.ในการจ่ายหนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟู

สมาชิกเกษตรกรทวงถามมติครม.ในการจ่ายหนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟู สมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร หลายจังหวัดภาคเหนือ ชุมนุมทวงถามความคืบหน้า ในการจําหน่ายหนี้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู ในกรณีเสียชีวิต หรือพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันทื่ 8 ก.พ. 2554 ที่ยังคงมีความล่าช้าในการดำเนินการ

สมาชิกกลุ่มศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายสมัชชา และเกษตรกรรายย่อย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก รวมตัวที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เรียกร้องให้ดำเนินการจําหน่ายหนี้ ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู ในกรณีเสียชีวิต พิการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2556

และขอให้ขยายระยะเวลาการจําหน่ายหนี้ ให้กับเกษตรกรที่มีอายุ 65ปี ขึ้นไป เนื่องจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเดือดร้อนมีอยู่จำนวนมาก

โดยนายเจน รัตนพิเชรษฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้ารับหนังสือร้องเรียน และรับปากจะเร่งเสนอไปยังรัฐบาล

ส่วนจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร เข้ายื่นหนังสือเรียกร้อง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เร่งรัดให้จําหน่ายหนี้ก่อนวันที่ 20 ก.ค.2556

หากไม่เร่งดำเนินการจะร่วมกับกลุ่มเกษตรกรต่างจังหวัด เดินทางไปชุมนุมกดดันในกรุงเทพมหานคร


กลับขึ้นด้านบน